Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Barn født tidlig på året gjør det bedre på skolen

Elever som er født sent på året, ender opp med dårligere karakterer enn andre elever.

Elever som er født sent på året, ender grunnskolen med dårligere karakterer. De får også lavere poengsum på nasjonale prøver. Det viser en ny rapport. Den la Utdannings-direktoratet fram onsdag.

Hvilken måned elevene er født i, kan også påvirke valg av videregående skole. Og elever som er født sent på året, velger sjeldnere studie-forberedende progam på videregående. Det viser rapporten.

Forskjellene blir mindre jo eldre elevene blir, ifølge rapporten. Den viser ikke hvordan det vil gå med disse elevene på lang sikt.

Vi trenger mer innsats tidlig i skolen. Det viser rapporten, ifølge kunnskaps- og integrerings-minister Jan Tore Sanner.

– Vi vil flytte kompetansen nærmere barna. Slik at flere får hjelp av faglærte. Og elevene vil møte en mer praktisk og utforskende hverdag. Det blir mer læring gjennom lek for de yngste elevene, sier Sanner.

Regjeringen vil prøve ut ulike ordninger. Det er for en mer fleksibel skolestart. Men skolen må likevel være klar for alle elever, sier Sanner.

Det er ikke første gang dette er et tema.

Puberteten visker ut mange forskjeller. Men tidlig testing i skolen kan skape varige forskjeller. Det skapes forventninger til elevene etter hvor bra de gjør det i tidlig alder. Disse forventningene følger elevene videre. Det skrev to forskere i en kronikk i avisa Aftenposten i fjor.

I 2011 skrev A-magasinet til samme avis om problemet i idretten. Flest fotballspillere født tidlig på året ble plukket ut til landslag. Det gjaldt lag som var bestemt ut fra alder.

Gunn Iren Gulløy Müller leder Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Hun mener det er akkurat det samme i skolen som i idretten. Men følgene er større.

– Hvis du ikke blir fotballproff fordi du er født sent på året, så er det trist. Men alle skal leve av en utdanning. Derfor er det vanvittig mye viktigere i skolen enn i idretten, sier Müller.

FUG mener at tidligere og utsatt skolestart må vurderes som et tiltak. Da vil en få barn fra tre årskull på samme klassenivå.

– Det å være født sent på året er en hindring. Slik er det for mange. Med tidligere og utsatt skolestart blir hvert enkelt barn sett. De kan oppleve utfordring og mestring på det nivået de er på, sier Müller.