Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Bruker opp penger fra streiken

Kommunene og fylkeskommunene sparte 660 millioner kroner på årets lærerstreik. Men pengene kommer ikke til å bli brukt på elevene.

Nær 8.000 lærere streiket i høst. De var lærere i 22 kommuner og 18 fylkeskommuner. Kommunene og fylkeskommunene sparte omtrent 240 millioner kroner på streiken. De slapp å utbetale lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonsinnskudd. Det var i de 59 arbeidsdagene streiken varte. Tallene er beregninger Utdanningsforbundet har gjort.

I tillegg sparte arbeidsgiverne omtrent 420 millioner kroner. Det var fordi utbetalingen av lærernes lønnstillegg ble skjøvet på i fire måneder. Årsaken var streiken. Tillegget ble forhandlet fram i vår.

Streikepengene må brukes på elevene, mente både lærerorganisasjonene og Elevorganisasjonen. Også KS støttet dette. De er kommunenes interesseorganisasjon. Men slik blir det ikke. Det skjer i liten grad eller ikke i det hele tatt, viser en kartlegging nyhetsbyrået NTB har gjort.

LES MER HER: Krever ekstra undervisning

Bare to av 15 kommuner og fylkeskommuner vil bruke alle pengene på elevene og skolene. Det har NTB fått opplyst når de har snakket med dem. Flere kommuner sier at de ikke vil bruke de sparte streikepengene på skolene og elvene. Omtrent halvparten  vil bruke deler av beløpet på ekstraundervisning. Den skal gis elever som  mistet undervisning under streiken.

Stavanger kommune var blant kommunene som streiket lengst. De hadde også flest lærere ute i streik. De «sparte» mest. Men kommunen vil bruke pengene for å dekke underskudd på budsjettet og økte pensjonsutgifter.