Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

– Bryter avtale om eldre-omsorg

Regjeringen bryter avtalen om en verdig omsorg av eldre. Det mener partiene Kristelig Folkeparti og Venstre.

Nå vil leder av Kristelig Folkeparti (KrF), Knut Arild Hareide, at statsministeren ordner opp.

Hareide har skrevet et brev til Jens Stoltenberg. Der ber han Stoltenberg ta tak i at eldre får rettighetene de har avtalt. Bare slik kan de få en verdig omsorg. Det bør også gis nok penger til kommunene, slik at eldre får omsorgen de trenger.

Regjeringen og KrF og Venstre ble enige om innholdet i avtalen om eldre-omsorg i 2009. Den kalles verdighets-garantien. Nå mener Hareide at regjeringen har brutt de viktigste punktene i avtalen. Det er gjort i den nye loven om kommunale helse- og omsorgs-tjenester. Den ble vedtatt i Stortinget i vår.

LES MER HER: – Ikke nok til de eldre

Hareide skriver at den nye loven bare viderefører oppgaver og plikter som kommunene allerede har. Det betyr at det heller ikke blir endringer for pasientene.

Hareide mener det er helt nødvendig med mer penger for at tiltakene i avtalen skal kunne gjennomføres.

– Vi beklager at regjeringen på denne måten bryter eldre-avtalen mellom partiene i regjeringen, KrF og Venstre. De bryter den avtalte styrkingen av eldres rettslige stilling, og lar være å følge opp de økonomiske konsekvensene av avtalen, sier Hareide.

Verdighets-garantien sikre eldre mennesker rett til et forsvarlig sted å bo, god mat, mulighet til å komme ut og ha en normal døgnrytme. Den inneholder også rett til rehabilitering, forsvarlig oppfølging av lege, enerom og lindrende behandling når de skal dø.