Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Én av ti får uføretrygd

I fjor fikk 13.000 flere personer uføretrygd. Dermed får én av ti i alderen hvor de kunne jobbet, uføretrygd.

I 2019 fikk 13.000 flere personer trygd fordi de er uføre. Dermed får 352.200 personer i Norge uføretrygd. 10,3 prosent av personer i arbeidsfør alder. Det er alderen hvor folk vanligvis har mulighet til å jobbe, mellom 18 og 67 år.

– Tallet på personer som får uføretrygd, økte med 13.000 personer i 2019. Det er en litt lavere økning enn året før. Mer enn én av ti personer i alderen 18 til 67 år får uføretrygd. Det sier Sigrun Vågeng i en pressemelding. Hun er direktør i arbeids- og velferdsetaten Nav.

Mange fikk hjelpen arbeidsavklarings-penger før de fikk uføretrygd. Det gjaldt tre av fire nye som fikk uføretrygd i 2019.

Det er færrest andel uføre i Oslo. Her er 5,9 prosent av folk mellom 18 og 67 år uføre. Det er flest uføre i Aust-Agder og Østfold. Der er 14,8 prosent i denne alderen uføre.

Noen fylker har mange eldre. De har også mange uføre. Folk i Oslo-området er yngre. Arbeids-markedet er også mer fleksibelt. Det gjør at det er færre uføre her, sier Vågeng.

– Det er lokale variasjoner i helse og hvor mye utdanning folk har. Det virker også inn på hvor mange som får uføretrygd, sier hun.