Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

– En god soldat kan mer enn å skyte

Forsvarsminister Grete Faremo mener norske soldaters holdninger til etikk ikke er gode nok. Nå vil hun lage et eget etisk råd for Forsvaret.

Mandag ble det kjent at noen norske soldater i Afghanistan mener det er bedre å være i kamp enn å ha sex. Det har de sagt til magasinet Alfa.

LES MER HER: – Kamp bedre enn sex

Forsvarsminister Grete Faremo mener at norske soldater ikke bør ha slike holdninger.

– Dette er grunnleggende holdninger som vi ikke kan akseptere. Jeg reagerer meget sterkt, sa hun på et seminar om etikk mandag. Det skriver nettavisen Aftenposten.no.

Faremo mener at det må stilles krav til norske soldaters etikk.
– Soldatene er statens skarpeste maktmiddel. Det stiller store krav til dem. Derfor kan vi aldri akseptere mangel på etiske regler innenfor det militære systemet. Eller at noen lager seg egne beskrivelser av hva oppdraget er, sa hun under seminaret. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Samtidig sier hun at hun forstår soldatenes behov for en egen kultur i yrket sitt.
– Det må være lov å bli god i sitt fag. Faget krever imidlertid gode etiske holdninger og solid forståelse av oppdragene. Å være soldat er en profesjon som handler om å kunne mer enn å skyte. Yrket som soldat stiller helt spesielle krav til respekt, ansvar og mot, sa Faremo.

Faremo mener at krav til etikk er spesielt viktig for soldat-yrket, for Forsvaret som forvaltning og for kvinner i Forsvaret.

Forsvarsministeren vil oppnevne et eget etisk råd. Hun ønsker at det skal gi råd til Forsvaret på flere områder.
– Vi står overfor store utfordringer. Vi trenger dette rådet som vaktbikkje, rådgiver og samtalepartner, sa hun.

Hun understreket at soldater ofte må ta vanskelige beslutniger i pressede situasjoner. Derfor mener hun at de må ha de riktige verdiene. Det vil gjøre at de kan bestemme seg for å gjøre det rette.
– Her har lederne et stort ansvar som rolle-modeller. De skal lære andre gode verdier. Det er deres ansvar å sørge for at soldatene identifiserer seg med de verdiene Forsvaret har. De skal også hindre at ukulturer får utvikle seg, sa forsvarsministeren.