Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Får ansette politimestre

Politidirektøren får mer makt. I framtiden skal politidirektøren selv kunne ansette politimestere.

Fremtidens politimestre skal ikke lenger ansettes i statsråd. Politidirektøren skal selv få velge sine nærmeste medarbeidere, skriver avisa VG.

– Vi ønsker å gi politidirektøren større fullmakter, sier Grete Faremo til VG. Hun er justis- og beredskapsminister. Det betyr at politidirektøren får mer makt.

Regjeringen vil legge fram en endring i loven. Det betyr at politidirektør Odd Reidar Humlegård selv skal ansette folk. I dag skjer dette i statsråd etter hva Justisdepartementet mener.

I dag finnes det 27 jobber som politimester i Norge. Det finnes i tillegg åtte egne avdelinger med egne sjefer. Det er disse stillingene som politidirektøren skal plukke ut. I tillegg skal direktøren få velge hvem han vil ha i ledergruppen i Politidirektoratet.

Høringsfristen for lovendringer utløper 1. oktober.

I dag er det 27 politidistrikter i Norge. Justisdepartementet ønsker at det skal bli færre distrikter, men det er foreløpig ikke klart hvor mange det blir.