Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Færre elever blir mobbet

Elever opplever mindre mobbing enn tidligere. – Dette viser at regjeringens arbeid mot mobbing fungerer, sier kunnskapsministeren.

I fjor svarte rundt 447.000 elever på en undersøkelse om mobbing. 6,1 prosent av elevene svarte at de blir mobbet to til tre ganger i måneden. Det er 0,5 prosentpoeng færre enn I 2017.

Elevene svarer at de har blitt mobbet av andre elever. Noen svarte også at de har blitt mobbet av voksne på skolen. Andre svarte at de har blitt mobbet av elever i sosiale medier.

– Det er positivt. Men det er fremdeles for mange elever som blir mobbet. Mange skoler jobber for å gi elevene en trygg og god hverdag. Arbeidet mot mobbing må skje hver eneste dag. Det har ingen slutt-dato, sier Hege Nilssen. Hun er direktør i Utdanningsdirektoratet.

Jan Tore Sanner er kunnskapsminister. Han er fornøyd med at færre elever blir mobbet.

– Alle barn har rett til et trygt og godt miljø for læring. Jeg er veldig glad for at færre barn og ungdommer blir mobbet. Men fortsatt er det mange barn som opplever mobbing på skolen. Vi må derfor jobbe enda mer for å styrke dette arbeidet framover, sier Sanner.

Regjeringen har gjort flere ting for å stoppe mobbing. Ifølge Sanner viser undersøkelsen at disse tingene fungerer. En ny lov mot mobbing er en av disse tingene. Denne loven styrker rettighetene til elever som blir mobbet.

– I 2018 ble det ansatt en person med ansvar for mobbing i alle fylker. Personen støtter elever og foreldre i saker om mobbing. Personens oppgave er å skape et bedre miljø i barnehager og på skoler, sier Sanner.