Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Færre saker blir sendt til Konfliktrådet

Politiet sendte færre saker til Konfliktrådet i fjor. Det fører til at rådet er bekymret.

Konfliktråd i Norge fikk tilsendt 6.188 saker i fjor. Det er 394 saker færre enn i 2019. Årsaken er trolig korona.

Rådet behandler både straffesaker og sivile saker. Mange av sakene handler om ungdom. En del av sakene ville ellers blitt behandlet i en rettssak.

Konfliktrådet er bekymret over at det har blitt færre saker. De mener noe av årsaken er at det har blitt færre anmeldelser som følge av korona. Men det har vært flere år med færre saker. De sier at det er trygt å få behandlet en sak i Konfliktrådet. Det kan skape tillit. Og folk får mulighet til å komme seg videre i livet.

– I møtet mellom parter er fokuset på hva den straffbare handlingen har ført til for den som er fornærmet. Det er også fokus på hva som må til for å gjøre det godt igjen. Det er et stort potensial for flere saker til Konfliktrådet. Vi vil ha med oss Politi-direktoratet og Riksadvokaten på et samarbeid. Det kan sikre at flere kan få behandlet saken saken sin i Konfliktrådet, sier Christine Wilberg. Hun er direktør i rådet.

Det er 12 konfliktråd i Norge. Mange av de har hatt digtale møter i år. Det skjedde bare to uker etter at Norge stengte i mars. De har hatt 2.378 møter for å løse saker i 2020. Det inkluderer vanlige møter før Norge stengte.

61 ungdommer ble dømt til ungdomsstraff. 451 har fått ungdoms-oppfølging. Da blir de fulgt opp for å hindre at de skal bryte loven igjen.

1.260 av sakene som ble sendt inn i 2020 handlet om vold. Det er nesten hver fjerde sak. 290 av sakene handler om vold i nære relasjoner. Det er en økning fra tidligere år.

594 saker handlet om økonomiske konflikter eller kriminalitet. 528 handlet om tyveri. 454 saker handlet om skadeverk. Konflikter mellom naboer førte til 418 saker. 307 saker handlet om trusler og 290 handlet om hensynsløs atferd.