Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Færre unge flyktninger jobber og tar utdanning

Tre av fire unge asylsøkere er i jobb eller går på skole. Det er færre enn nordmenn totalt.

Noen mindreårige asylsøkere kommer til Norge uten foreldre. Nå er det gjort en undersøkelse blant dem. Undersøkelsen gjelder unge flyktninger mellom 18 år og 29 år.

Tre av fire jobber eller tar utdanning. Det vil si 75 prosent. Det viste tall fra 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallet er lavere enn for alle folk i Norge. Totalt er 85 prosent nordmenn i den alderen i jobb eller utdanning.

Litt over 9.200 var med i undersøkelsen. Disse hadde fått opphold som enslige mindreårige flyktninger mellom 1996 og 2017.

Undersøkelsen sammenlignet med unge flyktninger som kom sammen med foreldrene. Her var tallet høyere: 78 prosent.

Det er flest enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan. 46 prosent er fra Afghanistan. Deretter følger Eritrea med 15 prosent, Somalia med 12 prosent og Syria med 6 prosent.

Nesten alle enslige mindreårige flyktninger er gutter. Det gjelder 84 prosent. Blant afghanere er 98 prosent gutter.

Flere av de unge i undersøkelsen fikk sosialhjelp sammenlignet med nordmenn. Spesielt fikk flere kvinner sosialhjelp. Det gjaldt 5 prosent i gruppa mellom 18 å2 og 29 år. Totalt blant nordmenn fikk under 1 prosent sosialhjelp.