Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Flere anmelder hat og vold

Flere anmelder hatefulle ytringer, trusler og vold, sier politiet. Mange anmelder etter å ha blitt utsatt for rasisme.

Hat-kriminalitet brer om seg. Slike anmeldelser økte med 22 prosent i fjor, sier politiet. Det gjelder blant annet hatefulle ytringer, trusler og vold.

På fire år har det blitt dobbelt så mange anmeldelser for slik kriminalitet. Det skriver Politidirektoratet i en rapport.

Antall anmeldelser som dreide seg om hatkriminalitet, økte med 22 prosent i fjor, ifølge politiet. På fire år har antallet mer enn doblet seg.

761 anmeldte slik hat-kriminalitet i fjor.

Flest anmelder ytringer om rase eller hvor de kommer fra. 75 prosent av anmeldelsene gjelder dette. Folk hetses også for religion eller for om de er homofile. Noen hetser om nedsatt funksjonsevne. Det er også registrert hat mot jøder.

Benedicte Bjørnland er politidirektør. Hun sier at hat-kriminalitet er alvorlig. Det gjelder både for dem som merkes det direkte. Og for andre i samme grupper.

– Det kan bidra til å skape frykt hos utsatte grupper. Det er sannsynlig at det er mye vi ikke hører om når det gjelder hat-kriminalitet, sier Bjørnland.

40 prosent av anmeldelsene er om hatefylle ytringer. 19 prosent av anmeldelsen er for vold. 8 prosent av anmeldelsene skyldes trusler.