Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Flere streiker

Tirsdag blir 191 flere tatt ut i streik. Det kan gjøre at ambulanse-tjenesten bryter sammen.

Siden 29. juni har ambulansepersonale, portører, helsesekretærer og hjelpepleiere streiket. Årsaken er at det ble brudd i lønns-forhandlingene mellom Spekter og YS.

Arbeidstaker-foreningen Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og arbeidsgiver-foreningen Spekter, er veldig uenige. Striden handler blant annet om likelønn.

Les mer her: Streiken utvides

Det har ikke vært kontakt mellom YS og Spekter på 13 dager. Tirsdag blir 191 flere tatt ut i streik. Da vil til sammen 540 ansatte være i streik.

Amulanse-tjenesten er svekket. Det sier både arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Og begge skylder på hverandre. Arbeidstakerne anklager Oslo universitets-sykehus og andre sykehus i landet for streike-bryteri.
– Det er mange eksempler på at sykehusene opptrer uforsvarlig. Blant annet har en av lederne i Førde hatt vakt for ambulanse fire døgn i strekk. I slike tilfeller mener vi at det ikke er streiken som gjør at det blir fare for liv og helse. Men måten sykehusene håndterer den, sier Erik Kollerud. Han er forhandlings-leder.

Problemene har blitt større de siste dagene. Det er spesielt rundt ambulanse-tjenesten i Førde og Oslo. I Oslo frykter arbeidsgiverne at de som streiker skal ha vanskelige holdninger. Og at det kan føre til at hele ambulanse-tjenesten bryter sammen. Det kan skje fra onsdag.

Lars Haukaas er administrerende direktør i Spekter. Han vil ikke gi seg. Han sier at YS bare har ett eneste valg dersom de vil ha slutt på streiken. Det er å godta satsene for minstelønn. Slik medlemmene i Unios og LO har gjort.
– 90 prosent av arbeidstakerne har godtatt en slik løsning. Da kan vi ikke lage en spesial-avtale for de ti andre prosentene, sier han.

Spekter krever lik lønn for likt arbeid. Det er for ansatte i offentlig sektor. Kollerud mener at dette er et rimelig krav. Spesielt når Spekter flere ganger har sagt at det må bli bedre kompetanse. Dersom de ansatte skal bli flinkere, må de også få mer lønn, mener Erik Kollerud.