Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Flere unge sier at de har brukt cannabis

Flere 15- og 16-åringer i Norge sier at de bruker eller har brukt cannabis. Og færre sier at de tror det kan være skadelig å bruke det.

8,7 prosent av de spurte elevene i 10. klasse sier de har brukt cannabis. Det er en type narkotika. Og det er ulovlig å bruke. Det har blitt vanligere for både gutter og jenter å bruke cannabis. Men det er fortsatt flest gutter som sier at de gjør det. 11,8 prosent av guttene sier de har prøvd. Og 5,5 prosent av jentene sier de har gjort det.

I rundt 10 år har andelen som bruker stoffet vært ganske lik fra år til år. Fra 2007 til 2015 svarte i gjennomsnitt 6,2 at de hadde brukt cannabis. Svarene er del av en undersøkelse som blir gjort hvert år. Den blir gjort i flere land i Europa.

Du kan lese hele rapporten her.

Elin Kristin Bye er forsker ved Folkehelse-instituttet. Hun jobber på avedelingen for rusmidler og tobakk. Hun tror flere prøver stoffet som følge av at det er mer kjent. Hun mener det blir snakket om, brukt og vist fram i flere TV-serier. Hun sier det er en større risiko jo tidligere og oftere det blir brukt.

– Det er uheldig at så unge mennesker bruker cannabis. Det er fordi hjernen fremdeles i utvikling. Det gjør at den er mer sårbar for THC , sier Bye til kanalen NRK. THC er et stoff i cannabis som gjør at folk blir ruset.

Mange sier at de har drukket eller spist noe som det er THC i. 20 prosent av de som har brukt stoffet, sier de har drukket noe med THC i. 30 prosent sier de har spist noe som inneholdt THC. Bye tror det kan bli lettere for flere å prøve stoffet når det kan gjøres på andre måter.

Årsaken er at det er færre unge som røyker enn før. Og de fleste har tidligere røyket cannabis. Det er fortsatt den vanligste måten. Men mange har funnet en måte å få i seg stoffet uten å røyke. 

Det er færre som tror det er skadelig å bruke cannabis. I 1995 trodde 87 prosent av elever i 10. klasse at det var skadelig å bruke cannabis ofte og i lengre perioder. I 2015 trodde 70 prosent det samme. Og i 2019 sier bare 54 prosent at de tror det er skadelig. Men de fleste unge tror fortsatt at andre typer narkotika er skadelig.

Samtidig så er det flere unge enn før som tror at det er skadelig å bruke alkohol ofte og i lengre perioder. De har svart på om de tror det er skadelig å drikke 4-5 enheter alkohol hver helg. 52 prosent sier nå at tror det er skadelig. I 1995 var det bare 29 prosent som trodde det.

Helsemyndighetene har laget en ny kampanje. De vil gi unge mer informasjon om cannabis. De har laget en nettside som de kaller Weeden-senteret. Det er satt sammen at weed og viten. Weed er engelsk for hasj. Helsemyndighetene har også laget korte filmer. Det skal de vise fram på sosiale medier hvor de håper ungdom vil se filmene.

– Det er veldig viktig for oss at den informasjonen unge får fra oss  er troverdig. Det er viktig at det ikke blir en sak som handler om moral, sier Linda Granlund. Hun er divisjons-direktør i Helsedirektoratet. Hun jobber i avdelingen for folkehelse og forebygging.