Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Forskere fortviler over dyre tall

Det har blitt dyrere å kjøpe informasjon fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det gjør at forskning må settes på vent.

Statstisk sentralbyrå (SSB) samler informasjon om det meste og de fleste i Norge. Det gjør at Norge har gode tall om befolkningen.

Mange forskningsprosjekter i Norge bruker tall fra SSB. Nå har høy pris og lang ventetid stoppet mye forskning. Det skriver nettstedet forskning.no.

Camilla Stoltenberg er direktør ved Folkehelseinstituttet. Hun forteller at de har mange prosjekter de vil jobbe med. Blant annet har Folkehelseinstituttet lyst til å gjøre en studie om innvandreres helse. Nå er det ikke sikkert de har råd til tallene de trenger. De venter med å begynne til SSB har satt ned prisene igjen.

Stoltenberg har et eksempel på hvor mye prisene har økt. Hun forteller om et prosjekt der Folkehelseinstituttet fikk to nye ansatte. De kjøpte data før og etter at SSB satte opp prisene.

– Den første fikk sine tall før SSB satte opp prisen. Han betalte 46.250 kroner. Den andre kjøpte etter pris-stigningen, og betalte 297.000 kroner. Da hadde han fått 25 prosent rabatt, sier Stoltenberg til forskning.no

Kjell Vaage er professor i Økonomi ved Universitetet i Bergen. Han mener dyre tall vil gjøre forskningen dårligere.

– Flere miljøer står nå i fare for å ikke kunne bruke tallene. Det vil ramme forskningen og det internasjonale samarbeidet vi har opparbeidet oss, sier han.

Elisabeth Nørgaard er fagdirektør i SSB. Hun jobber ved avdeling for personstatistikk. Hun sier hun forstår at forskerne synes pris-stigningen er uheldig.

– SSB får stadig flere og vanskeligere oppdrag. Det har gått ut over budsjettet vårt. Men nå har vi ansatt flere, og vi organiserer arbeidet på en annen måte, sier Nørgaard til forskning.no.