Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Her er partienes kampsaker

Usikker på hva du skal stemme? Les hva partiene sier de vil kjempe for hvis de får bestemme.

Sosialistisk Ventreparti (SV)

Leder: Audun Lysbakken

VELFERD: SV vil styrke fellesskapet og velferdsstaten. De vil at alle skal få de samme mulighetene. Dersom private selskaper skal drive skoler og sykehus, blir forskjellene i Norge større. Det skjer også dersom rike får betale mindre i skatt. Derfor vil SV bruke penger på velferd, i stedet for å kutte i skattene.

MILJØ: SV vil ta vare på naturen og miljøet. Bedre kollektiv-tilbud med tog og buss gir mindre kø og forurensing. Hus som krever lite strøm, gir lavere strømregning. SV sier nei til å hente ut olje i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det forurenser for mye.

SAMFERDSEL: Norge trenger flere tog, busser og sykkelveier. SV vil satse på kollektiv-trafikk og sykkelvei i byene. Utenfor byene vil SV jobbe for trygge veier med gule midtstriper. De vil også ha sikringer som hindrer ras, og bedre tilbud for ferje. SV vil bygge dobbeltspor for tog rundt de store byene.

 

Arbeiderpartiet (Ap)

Leder: Jens Stoltenberg

ARBEID: Et bra arbeidsliv for alle er viktig for at Norge skal kunne konkurrere med andre land. I Norge bidrar alle til fellesskapet. Slik kan alle leve gode liv. Derfor mener Ap at det er viktig at så mange som mulig jobber.

HELSE OG OMSORG: Ap vil styrke alle sykehusene i Norge. De vil ikke bruke pengene på å drive sykehus som private selskaper eier. Ap vil at de eldre som vil bo hjemme, skal kunne gjøre det. De som trenger det, skal få plass på sykehjem eller i omsorgsbolig.

UTDANNING: Ap vil ha en god skole. De som trenger ekstra støtte, skal få hjelp tidlig. Ap vil også at de flinkeste skal få nye utfordringer. Elevene i norske skoler gjør det bedre og bedre. Ap sier nei til at private selskaper skal drive skoler.

 

Senterpartiet (Sp)

Leder: Liv Signe Navarsete

SAMFERDSEL: Sp vil satse på veier, fly, tog og busser slik at det tar lite tid å reise og å sende varer. Det gjelder både i Norge og til resten av verden. Sp vil sikre at folk kan bo hvor som helst i Norge.

MAT OG MILJØ: Sp mener at naturen er viktig for at mennesker skal ha gode liv. Derfor må vi ta vare på naturen. Slik kan de som lever etter oss, få samme muligheter som oss. Sp ønsker å slippe ut mindre av de farlige klimagassene og gjøre problemene i miljøet mindre.

PENSJON: Sp vil ha en mer moderne eldrepolitikk. De mener det er viktig for helsa at folk lever gode liv. Derfor skal eldre kunne jobbe lenger om de ønsker det. Flere eldre holder seg lenger friske når de får mulighet til å være aktive og sosiale. Det gir bedre hverdager for alle.

 

Kristelig Folkeparti (KrF)

Leder: Knut Arild Hareide

MENNESKEVERD: KrF ønsker et samfunn med plass for alle. De vil gjøre det lettere å leve med funksjonshemninger. Eldre bør ha et godt og trygt hjem, enten de bor på sykehjem eller i sitt eget hus.

BEKJEMPE FATTIGDOM: Over 100.000 barn i Norge er fattige. KrF mener det er viktig at alle barn blir en del av samfunnet. De vil gjøre det lettere for fattige barn å være med i bursdager, kunne gå på kino, være med i et fotballag eller spille et instrument.

FAMILIE: Familier skal selv bestemme over hverdagen sin. KrF vil fortsatt tilby kontantstøtte. Det er penger foreldre får hvis de er hjemme med de minste barna istedenfor at barna er i barnehage. KrF vil også utvide foreldre-permisjonen. De vil at vi kan ta ut deler av permisjonen fram til barnet er 10 år.

 

Venstre (V)

Leder: Trine Skei Grande

SKOLE: Venstre vil ha gode lærere med mye kunnskap. Det er den beste måten å sikre at barn og ungdom vokser opp til å bli frie og selvstendige. Lærere skal få rett til å ta mer utdannelse. Folk bør gå fem år på skole for å bli lærer. Nå varer lærer-utdannelsen i fire år.

MILJØ: Venstre vil at vi skal forurense mindre. De ønsker også å hindre at dyr og planter dør på grunn av klimaet. Venstre mener vi må sikre at neste generasjon får de samme muligheter som vi har nå.

VELFERD: Venstre ønsker at det blir gjort mer for fattige barn, for psykiatri og pasienter som sliter med rus. Venstre vil øke barne-trygden. Partiet vil at det skal koste mindre å sende barn i barnehage og på skole-fritidsordning. Venstre vil ha et godt helsetilbud fra staten.

Høyre (H)

Leder: Erna Solberg

SKOLE: Høyre vil at skolene i Norge skal bli bedre. Alle barn skal få lære på en måte som passer dem. Flere elever skal fullføre videregående utdanning og ta høyere utdanning. De må få mer penger i studiestøtte slik at de får tid til å lese, og ikke bare må jobbe.

HELSE: Høyre vil gi pasientene mer makt og mulighet til å velge hvor de vil behandles. Du skal vite om sykehuset du skal opereres ved er bra, og hvor lenge du må vente. Det må finnes nye løsninger, bedre teknologi og flere ansatte for å få flere sykehjemsplasser og tilbud om omsorg.

SAMFERDSEL: Høyre vil gjøre veiene og jernbanen bedre. Det er viktig for at Norge skal kunne konkurrere med andre land. Partiet mener at det må finnes nye måter å betale for utbyggingen på. De vil fjerne skatter og regler som gir bedriftene problemer med å konkurrere.

 

Fremskrittspartiet (FrP)

Leder: Siv Jensen

FRIHET: Fremskrittspartiet vil ha lavere avgifter på bil og mat. De vil at folk skal betale mindre i skatter og avgifter. Slik skal folk få beholde mer av sine egne penger. FrP foreslår at folk skal kunne tjene mer før de må betale skatt av inntekten sin.

HELSE: Mange venter på å få behandling ved et offentlig sykehus. FrP vil at de skal slippe å vente. De vil at staten skal betale for at syke får behandling ved et privat sykehus. FrP vil at det skal stå i loven at alle eldre har rett på plass på sykehjem. FrP ønsker at både private selskaper og selskaper staten eier skal tilby omsorg.

JUSTIS: FrP vil ha strengere straff for vold, voldtekt og vold i familien. De vil fjerne ordningen med at folk får lavere straff hvis de tilstår noe. Barn skal heller ikke vente flere måneder på å bli avhørt i straffesaker.

 

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Leder: Ingen leder, men Hanna Marcussen og Harald A. Nissen er talspersoner.

ENERGI: De vil fjerne olje-industrien. I stedet vil de satse på energi som kan brukes på ny. Dette er blant annet vindkraft. Da slipper vi ut mindre av de farlige klimagassene.

SAMFERDSEL: MDG vil gjøre det lettere å velge tog, bane, buss, sykkel og elbil i stedet for bil. De vil ikke satse på biltrafikk.

JOBB: MDG vil jobbe for at folk velger kortere arbeidstid i stedet for høyere lønn. Og at vi kjøper og kaster mindre.

 

Rødt (R)

Leder: Bjørnar Moxnes

LIKHET: Rødt vil sikre at alle som vil, får fast jobb og kan jobbe fulltid. Penger må fordeles mer rettferdig. Rødt vil stoppe stor ulikhet og at de aller rikeste får mye makt.

HELSE: Rødt vil bruke mer penger på helsevesenet. De ansatte på sykehuset må få tid og tillit til å gjøre jobben sin.

FRED: Rødt jobber for fred. Partiet er imot at forsvars-samarbeidet NATO skal delta i krig. De vil ikke at Norge skal kjøpe amerikanske angrepsfly.

 

Følg valget på www.klartale.no/valg13