Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

– Jeg erklærer meg skyldig

Gunnar Stålsett forklarte retten hvorfor han brøt loven. Han er villig til å ta straffen for å ha gitt jobb til en asylsøker.

Tidligere biskop Gunnar Stålsett er i Oslo tingrett torsdag. Han er tiltalt. Han ga jobb til en asylsøker som ikke har lovlig opphold.

Foran 200 mennesker forklarte han hvorfor. Han sa at han er villig til å ta straffen.

Påtalemyndigheten mener den 84 år gamle pensjonisten må sone i fengsel. Det er for å ha gitt jobb ulovlig til Lulu Tekle i 11 år.

Stålsett var tidligere biskop i Oslo. Han kom til retten litt før klokka 9.30. Han har tilstått alt han er tiltalt for. Dermed får han en enklere behandling i retten.

– Jeg bestrider ikke det som har skjedd slik det kommer fram av siktelsen. Jeg erklærer meg skyldig. Jeg har gitt lønnet arbeid til Lula Tekle. Hun er en asylsøker fra Eritrea som ikke kan sendes hjem. Det sa Stålsett i sin forklaring.

– Jeg har en etisk plikt til å hjelpe en asylsøker som ikke kan sendes hjem. Og gjøre det på en måte som tar vare på hennes verdighet, og som kan gi henne håp. Det handler denne saken om for meg, sa Stålsett videre.

I 2008 fikk ikke Stålsett betale ut lønn til kvinnen. Årsaken var at myndighetene hadde tatt tilbake skattekortet hennes.

Han sa at denne saken ikke handler om hennes status som asylsøker. Han mener den saken må prøves i en egen rettssak.

– Det er en konflikt mellom grunnleggende verdier og det som står i loven. I noen tilfeller kan den bli veldig skarp. Da kan en erfare at en ikke har noe annet valg enn å bryte loven. Og ta de rettslige følgene av det. Det ble min situasjon, sa Stålsett.

Han kaller situasjonen for en samvittighets-konflikt.

– Jeg står inne for det valget jeg måtte ta. Derfor er jeg her i dag, sa Stålsett.

Tekle har fortsatt jobbet og fått penger helt fram til nå. Stålsett sier han vil fortsette med det helt til det kommer en dom i saken.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentsen er aktor i saken.

– Siktede har en kraft til å påvirke. Det er uheldig at han har valgt å ikke følge loven, sa han.

Han sa at Stålsett visste at han gjorde noe galt. Og at det skjedde over en lang periode. Han sa også at det er «et element av vinning» i saken.

– Det er gitt noe igjen for de penger han har betalt, sa aktor. Da lo folk i salen kraftig.

Aktor mener at en straff på 45 dagers ubetinget fengsel er riktig. Med en strafferabatt på 15 dager.

Blant andre Oslos ordfører Marianne Borgen følger med fra salen. Det gjør også Erling Borgen. Han er journalist og aktivist. Også Tor B. Jørgensen er til stede. Han er tidligere biskop i Sør-Hålogaland. Han leder organisasjonen Mennesker i Limbo. Også Lula Tekle er i salen.

Stålsett fortalte om kvinnen som jobbet for ham i avisa Vårt Land i august. Tre måneder senere var siktelsen klar.