Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Leverte tilbake medaljer

Norske militær-veteraner gir medaljene sine tilbake til regjeringen. Det gjør de i protest foran Stortinget mandag.

Soldater fra det norske forsvaret vil gi heders-medaljene sine tilbake til myndighetene. Det er medaljer som soldatene har fått for god innsats i internasjonale operasjoner. Soldatene kalles veteraner. Det betyr at soldatene er pensjonister etter at tjenesten i utlandet er ferdig. Veteranene vil gi tilbake medaljene sine i protest. De mener myndighetene har behandlet dem dårlig i mange år.

Protesten skal skje foran Stortinget. Både de politiske partiene og regjeringen vet at det skal skje. Hvis ingen politikere møter opp for å ta imot medaljene, vil de bli levert til vakta i Stortinget.
– Leveringen er en protest mot det vi mener er dårlig behandling fra myndighetenes. Jeg regner med at mellom 120 og 170 veteraner vil møte opp, sier Jan William Steen. Han er talsmann for veteranene.

Steen sier at veteranene har tre krav. De krever lik erstatning for lik skade. Veteranene vil ha penger fra regjeringen, uansett hvilket år de ble skadd i utlandet.
– Det er nylig bestemt at staten skal ha et ansvar for skader. Det er skader som er påført etter 1. januar 2010. De som ble skadd før dette har ikke krav på medisinsk oppfølging. De får også bare halvparten av det beløpet som dem som blir skadd i 2010 får, sier Steen.

For soldater som er blitt skadd før 1978, er det ingen ordninger, sier han.

Det andre kravet er at alle veteraner skal få ett års medisinsk hjelp. De vil at Forsvaret skal hjelpe dem uansett når de ble skadd. Det tredje kravet er at staten må bruke kortere tid på å bestemme seg i sakene.
– I dag må skadde veteraner kjempe i årevis for å få pengene de har krav på, sier han.

Han sier at det er gjort mye bra de siste årene. Men erstatningen må være lik for alle skadde veteraner.
Mange av soldatene har lenge vært misfornøyde etter at de har gjort tjeneste i utlandet. Selv har Steen tjenestegjort i Libanon og på Balkan.

Norsk Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) tar avstand fra at veteranene vil levere tilbake medaljene.
NVIO mener det er oppnådd mye de siste fem årene. En av dem er etableringen av Forsvarets veteran-administrasjon. Og det er innført egne regler for oppfølging av veteraner. Det er laget en ordning som sikrer penge-støtte når de kommer hjem.

Veteranene gir tilbake medaljer foran Stortinget i Oslo klokka 12:00.