Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Mange innvandrere blir diskriminert

Over halvparten av innvandrerne i Norge diskrimineres. Det viser en ny undersøkelse.

Over halvparten av alle innvandrere har blitt diskriminert. Det viser en undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). SSB har spurt om innvandrerne har blitt diskriminert på jobb, når de har lett etter et sted å bo eller på utesteder. Innvandrerne ble også spurt om de ble diskriminert på skolen og sykehus. Noen av innvandrerne har også opplevd å bli diskriminert på flere steder, ifølge SSB.

Det var flest menn som opplevde at de ble diskriminert. Over to av ti menn sa at de ble diskriminert. En av ti av innvandrerkvinnene har opplevd det samme.

Innvandrere fra Somalia, Irak og Iran opplever diskriminering oftest. SSBs har også undersøkt husleiepriser. Undersøkelsen viser at innvandrere fra Afrika og Asia betaler høyere husleie enn andre.