Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Mange utlendinger i norske fengsler

Tre av ti i norske fengsler er utlendinger. Flest av dem er fra Polen, Litauen og Romania.

34 prosent av de innsatte i norske fengsler er utlendinger. Per 1. juni satt 1.260 utlendinger og 2.431 nordmenn i fengslene. Det viser tall avisa VG har fått.

Det er Kriminalomsorgs-direktoratet (KDI) som har samlet inn statistikken. Også de som soner i fengselet Norgerhaven i Nederland er telt med.

Tallene er delt inn etter hva slags statsborgerskap fangene har. Norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn teller som nordmenn. Det er flest norske fanger i fengslene. Så følger polakker, litauere og rumenere.

De kriminelle er dømt for ulike lovbrudd. De vanligste er narkotika, sedelighet, vold, voldtekt og drap. Flest utlendinger er dømt for å kjøpe eller selge narkotika. De er også dømt for tyverier, brudd på utlendingsloven og voldtekt.

– Noen typer kriminalitet gir lange dommer. Også lengden på dommen som gjør at det sitter mange utlendinger i fengsel, sier forsker Tore Rokkan til VG. Han jobber ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter. Han sier at smugling og laging av narkotika er lovbrudd som gir en lang straff.