Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Motstemmen i Longyearbyen

Espen Klungseth Rotevatn tenkte lenge over hva som kunne gjøres for miljøet i Longyearbyen. Så foreslo noen at han skulle bli politiker.

For første gang stiller Espen Rotevatn til valg for et parti. Musikeren og læreren fra Bergen kjente på utfordringer for miljøet i Longyearbyen. Så begynte han å skrive leserinnlegg i lokalavisa Svalbardposten. Nå leder han lokallaget til Miljøpartiet De Grønne (MDG) på Svalbard.

Folk i byen kaller ham bare for motstemmen. I fire år har han bodd her, og han blir. Med både kone og barn ser han en framtid i Longyearbyen. Men han mener det må endringer til. For eksempel med hvordan de lager kraft.

– De andre partiene har jobbet for å beholde kullet. Jeg mener at vi må jobbe for en annen produksjon av kraft i Longyearbyen enn kullkraftverk, sier han til Klar Tale

Kullkraftverket i Longyearbyen varmer opp og gir elektrisitet til hele byen. Kullet kommer fra Gruve 7, som også gir arbeidsplasser. Men kullselskapet Store Norske er i krise. Trolig blir kulldriften borte om noen år. Det kan være slutt allerede i 2016. Dermed kan den største gruva Svea raskt bli historie.

– Gruve 7 må bestå inntil videre. Men jeg mener at vi bør legge ned gruvedriften i Svea. Norge trenger ikke kullgruvene der for å skape arbeidsplasser i Longyearbyen. Sju av ti som jobber i Svea, pendler til fastlandet. De bidrar ikke til samfunnet her oppe, sier Rotevatn.

Men han innrømmer at det er utfordringer i forhold til å finne nok jobber til alle.

– Men det kan vi gjøre noe med, selv på Svalbard, mener han. Han viser til penger som brukes på Sysselmannen, miljø og lignende. Samtidig brukes det penger på lokalstyret og tilbudet i kommunen.

– Dette er store utgifter. Men vi kunne brukt en del av midlene til å forske på og utvikle grønn energi. Kanskje kan vi ha et lokalt bølgekraftverk eller vindkraftverk her? foreslår han.

– Hvordan kan folk påvirke det som skjer i Longyearbyen?

– Jeg er jo ny i lokalpolitikken. Men det er ingen tvil om at de store tingene bestemmes av Stortinget. Men der er Miljøpartiet De Grønne med. Slik kan de påvirke politikken, sier han.

Longyearbyens øverste organ er lokalstyret. Søndag 4. og mandag 5. oktober 2015 er det lokalstyrevalg. Det skal da velges 15 personer til lokalstyret for de neste fire årene. For resten av Norge er valg til kommune- og fylkesting 14. september.

Politikk for bruk av snøskuter og reiseliv er viktige saker for MDG i årets valg på Svalbard.

– Det gjelder ikke minst når det er satt mål at vi skal få 100.000 turister hit. Universitetet vil også doble hvor mange forskere de vil ta imot. Og det ligger an til en avskjed med kullselskapet Store Norske, sier Moskenes.

Rotevatn mener for eksempel at en stor klimatrussel mot Svalbard er flytrafikken.

– Å fylle opp flyene er god klimapolitikk. Ikke ha enda flere flygninger. Mange tror at den eneste løsningen er flere fly for mer varer, turister og billig mat, sier han.

Han forklarer at de må ha turisme som ikke skader naturen. Og at det går an å stille spørsmålet om hvor mange snøscootere vi skal ha.

– Og hvor mange turister må transporteres ut av Longyearbyen? spør han.

Dermed støtter han reiselivsjef Ronny Brunvoll. Han snakker om å øke turismen i nærområdet.

Rotevatn mener at hvis det skal bo folk på Svalbard, så må de inntil videre selge opplevelsen av uberørt villmark.

Han opplever også at folk har grønne holdninger. Men det stemmer ikke med kulldrifta.

– Folk tar jo med seg sigarettstumpen om de har røykt ute i naturen her. Men det er fortsatt for kulldrift. Det sitter langt inne å forandre dette, sier han.

Selv stiller han på 3. plass for partiet til valget på lokalstyre og leder for lokalstyret. Helga Bårdsdatter Kristiansen står på første plass. Andreas Lidin Malm er nummer to.

Får dere engasjert folk på Svalbard til å stemme?

– Valgdeltakelsen på Svalbard er latterlig lav. Det er viktig å få med folk som sitter hjemme til å påvirke. Det er jo også mange nye som flytter hit hvert år. Det er viktig å få dem til å engasjere seg, sier han.

I år kan 85 prosent av befolkningen stemme grønt ved kommunevalget, mot 52 prosent ved valget i 2011.

Til sammen stiller Miljøpartiet De Grønne lister i 204​ kommuner ved valget i høst. De har også lister i alle 15 bydeler i Oslo og fylkestingslister i alle fylker.