Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Nå skal bøndene bli enige igjen

Kampen om jordbruket har startet. Bøndene krever mer lønn for å lage maten vi spiser.

Norge

I år handler det om all maten vi ikke spiser. Bøndene skal tjene mer enn før. Likevel må de produsere mindre.

– De produserer for mye. Årsaken er økonomisk støtte de får fra regjeringen, sier landbruksminister Jon Georg Dale til nyhetsbyrået NTB. Han er fra Fremskrittspartiet.

Før påske lå flere tusen tonn sauekjøtt lå uberørt på fryselager. Det rapporterte kanalen NRK. Kjøttet ble ikke kjøpt.

Landbruksministeren mener sauenæringen er et godt eksempel: Bøndene som driver med sauer, fikk mer penger til driften sin. Likevel tjente de mindre. De produserte for mye lammekjøtt. Folk var ikke villige til å kjøpe så mye av det.

Lars Petter Bartes er leder i Norges Bondelag. Han mener Dale tar feil:
– Det er ikke riktig å gi mindre penger til oss, fordi sauebondene produserer for mye. Næringen gjelder også svin, egg og melk, sier Bartes.

Bartes sier det er flere årsaker til at bøndene tjener mindre. Det er også fordi fôr til dyra har blitt dyrere. Det samme gjelder drivstoff og gjødsel.

Norsk Bonde og Småbrukarlag ønsker seg en ny ordning. Ordningen må gjøre at bøndene ikke produserer for mye. Bøndene kan for eksempel får mer penger til beite og grøfting. Da kan den være mer til hjelp, mener lagene.

I fjor bestemte Stortinget at det skulle være mindre forskjeller mellom det bøndene tjente og andre. Likevel viste det seg at forskjellene ble store. Det ble hele 40.000 kroners forskjell mellom jordbruket og andre næringer.

I år kan det også handle om korn. Bønder som driver med dette, tjener også lite, mener Bondelaget.

Kan bøndene bli enige med staten? Det gjenstår å se.

Bøndene legger frem sitt forslag i jordbruks-oppgjøret 26. april. Regjeringen kommer med sitt den første uka i mai.

 

 

Emneord

norge