Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Olje-ulykke får følger

Olje-katastrofen i Mexicogolfen kan bestemme om det blir lov å lete etter olje i Lofoten og Barentshavet.

Terje Riis-Johansen er olje- og energiminister i Norge. Han var med på en hørings-konferansen om olje-utvinning i Lofoten. Under høringen var det mange som snakket om olje-katastrofen i Mexicogolfen.

Plattformen Deepwater Horizon eksploderte i april. Flere millioner liter olje har lekket ut i havet. Riis-Johansen reiser selv til USA for å få erfaringer fra olje-utslippet.

– Jeg skal følge opp olje-næringen og alle enkelt-selskaper. Denne kunnskapen er viktig for å bestemme sikkerheten på hele den norske sokkelen, sa statsråden.

Olje-ministeren har allerede forbudt boring på dypt vann i Norge. Forbudet gjelder ved alle olje-felt som må ha nye tillatelser. Og hendelsen i USA skal vurderes nøye før det gis flere tillatelser til olje-utvinning.

Erik Solheim er miljøvernminister. Han forklarte alvoret i olje-utslippet i USA.
– Olje-utslippet ville dekket hele kysten fra Bodø til Tromsø dersom ulykken hadde skjedd i Norge. Det er inkludert Lofoten, Vesterålen og Senja. Og et område langt til havs. Utslippet dekker et område på 200.000 kvadratkilometer. Det er rundt to tredeler av fastlands-arealet i Norge, sa Solheim under konferansen.

Solheim mener at det er små sjanser for at slike utslipp skal skje i Norge. Men det kan få store konsekvenser.
– Ulykken skjedde ikke med et lite selskap i et afrikansk land uten regler. BP er et av olje-selskapene i verden med best rykte. USA er den nasjonen med mest avansert industri i verden, sa han.

Gro Brækken er administrerende direktør i Oljeindustriens landsforening. Hun er trygg på at de kan utvinne olje og gass uten fare for miljøet.
– Jeg ser kjempestore muligheter. Vi kan få til en god og forsvarlig utvikling av olje- og gassressursene, mener hun.
Det skal legges fram en plan i løpet av året. Den skal vise hvordan en skal ta vare på livet i havet utenfor Lofoten. Og samtidig se på hvordan havområdene kan brukes til olje-virksomhet. Høringsrunden er ferdig 1. juli.