Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Onsdag testes «flyalarmen»

Klokka 12 uler rundt 1.250 sirener. Sivilforsvaret tester alarmen.

Onsdag klokka 12 tester Sivilforsvaret alle varslingsanlegg med sirener. Det er rundt 1.250 slike anlegg i Norge. Disse testes to ganger i året. Det skjer i januar og i juni.

Signalet sendes i tre serier. Det blir ett minutts opphold mellom seriene. Alarmen betyr at du skal høre på radio, se på TV, sjekke internett eller sosiale medier. Det er for å finne informasjon fra myndighetene.

Alarmen kan bli brukt både i fred og krig. Hensikten er å varsle folk ved akutt fare.

– I fredstid kan varslingen blant annet brukes ved industri-ulykker. Det gjelder ulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier Cecilie Daae. Hun er direktør i Direktoratet for samfunns-sikkerhet og beredskap (DSB).

– Varslings-anleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder. Eller langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods. De er også ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene kan høres av over halvparten av de som bor i Norge, sier hun.

Sivilforsvaret har ansvaret for anleggene. Politiet har ansvaret for å utløse alarmen i når det er fred.