Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Program-strid i SV

Bård Vegar Solhjell og Audun Lysbakken står på hver sin side av SV. Det blir kamp når partiet skal bestemme nytt program.

Sosialistisk Venstreparti (SV) skal lage nytt prinsipp-program. Det er et dokument som beskriver hva partiet mener. Bård Vegar Solhjell er nestleder i SV. Han la fram forslaget til nytt prinsipp-program for partiet på en presse-konferanse torsdag.
– SV skal bli et fundamentalt grønt parti, sier Bård Vegar Solhjell. Han leder også program-komiteen i SV som har laget forslaget.

Men ikke alle i SV er enige i forslaget til nytt prinsipp-program.
– Vi er enige om hovedretningene, men det er uenighet om en del veivalg, sier Solhjell.

I programmet er det et kapittel som heter «Et Norge som deler godene». Der er det to ulike forslag til tekst. Begge forslagene skal fortelle hva SV som parti skal kjempe for. Flere i partiet er uenige i om hva de synes er viktigst og bør stå først. Flertallet i SV mener at velferds-staten og fagbevegelsen er viktigst. Mens et mindretall mener at klassekampen bør komme først.

Audun Lysbakken vil ha det siste forslaget. Han er likestillings- og inkluderings-minister og nestleder i SV. Lysbakken og dem som støtter ham, tilhører SVs venstreside. Blant disse er stats-sekretær Ingrid Fiskaa, sentral-styremedlem i SV Tina Åsgård. Og to tidligere ledere i ungdomspartiet Sosialistisk Ungdom (SU), Kirsti Bergstø og Mali Steiro Tronsmoen. Det skriver nettavisa Dagbladet.no.

Økologi og miljø er ellers viktig i prinsipp-programmet. Ordet frihet er også viktigere i det nye program-forslaget enn i det gamle, mener Solhjell.
– Det handler om frihet for alle, ikke for noen få, sier han. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

SV vil fortsatt også ha en sterk stat og et samfunn med offentlige velferds-ordninger. Solhjell påpeker at religionsfrihet, ytringsfrihet, menneske-rettigheter og personvern også er veldig viktig for partiet.

Sosialistisk venstreparti har ikke laget nytt program siden 1995. Programmet skal stemmes om på SVs landsmøte våren 2011.