Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

– Regjeringen kunne vært bedre forberedt

Korona-kommisjonen har vurdert hvordan regjeringen har taklet korona.

I over ett år har regjeringen ledet Norge i en krise. Norge er blant landene i Europa der dødeligheten har vært lavest. Økonomien har blitt mindre rammet enn i mange andre land. 

Korona-kommisjonen har vurdert hvordan regjeringen har håndtert pandemien. Samlet sett mener kommisjonen at regjeringen har gjort mye riktig. 

Onsdag fortalte kommisjonens leder om vurderingen.

– Myndighetene har samlet sett taklet korona godt. Det var riktig å sette inn strenge regler 12. mars 2020, sier leder Stener Kvinnsland. 

Selv om det var riktig å sette inn regler, mener kommisjonen at det var dårlig forberedt. Det manglet planer. Og det manglet øvelse på hvem som skulle gjøre hva. 

Regjeringen visste at det kunne komme en pandemi. Likevel var de for dårlig forberedt. Kommisjonen mener det er en alvorlig svikt.

Folkehelse-instituttet (FHI) og Helsedirektoratet har hatt mye ansvar. Det har også Helsedepartementet. Men det var først i desember det ble klart hvem som skulle ha hvilket ansvar.

Kommisjonen er tydelig på at regjeringen har vært avhengig av tillit fra folket. Da landet stengte i mars i fjor, fulgte de aller flest de reglene som kom. 

Etter hvert har det blitt mer uro blant folket. Flere har mistet tilliten til myndighetene. 

I slutten av januar varslet FHI at korona ville komme til Norge. I midten av februar begynte Helsedirektoratet å diskutere om vi kunne stenge skoler og bedrifter. Det ikke er dokumentert skriftlig hvordan myndighetene jobbet fram mot 12. mars.  

– Vi mener direktoratet hadde tid til å få kunnskap og forberede tiltak. Men 12. mars i fjor visste vi ikke om reglene ville hjelpe. Situasjonen var veldig usikker. Vi mener derfor at det var riktig å sette inn regler i stedet for å vente på kunnskap, sier Kvinnsland.

Det er usikkert hvilke følger pandemien får framover. Men til nå mener kommisjonen at Norge har klart seg godt gjennom den.