Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Regjeringen skal få ned smitten blant innvandrere

Mer enn tre av ti som er smittet med korona, er født i et annet land. Regjeringen setter nå inn flere tiltak. De håper færre innvandrere vil bli smittet av viruset videre.

Regjeringen har satt sammen en gruppe eksperter. De fikk i oppgave å finne ut hvordan vi kan få ned korona-smitten blant innvandrere.

Nå har gruppa foreslått 29 tiltak. De handler blant annet om å nå ut med informasjon som er tilpasset ulike grupper.

– Gruppa mener at mange av tiltakene som allerede er satt i gang har vært nyttige. Men de ikke er tilstrekkelige. Andelen smittede og innlagte på sykehus er såpass mye høyere blant innvandrere. Det betyr at må vi gjøre mer for å nå ut til de aktuelle gruppene. Det sier Guri Melby i en pressemelding. Hun er kunnskaps- og integreringsminister.

Flere føler seg presset til å bli med på sosiale aktiviteter i noen miljøer. Det til tross for råd og regler om smittervern, har gruppa fått tilbakemeldinger om. Derfor foreslår gruppa at det lanseres en «Si nei»-kampanje.

– Dette ser vi ingen grunn til å vente med, sier Melby.

Myndighetene skal nå sette i gang en kampanje som skal gi informasjon og skape holdninger. De skal utvide ordningen med korona-telefon. Nå skal den også dekke de størte minoritets-språkene.

Det finnes allerede et smittesporing-team som kan engelsk og polsk. Nå skal helse-myndighetene vurdere om teamet bør ha folk som snakker andre relevante minoritets-språk.

Av alle som er smittet med korona i Norge, er 35 prosent født utenfor Norge. Det er siden pandemien startet og fram til uke 47.

Det har vært mest smitte blant personer som er født i Somalia, Pakistan, Irak, Afghanistan, Tyrkia og Eritrea. Smitten blant dem fra Eritrea, Somalia og Tyrkia har gått betydelig ned den siste uken.

Det er flere grunner at smitten er høy i noen innvandrer-grupper. Det er både utfordringer som handler om informasjon. Det handler også om sosialt press og stigma. Kultur spiller dessuten inn, og forskjeller i hvordan folk bor og lever.