Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

– Regjeringen svikter barna

Organisasjonen Redd Barna mener regjeringen svikter de svakeste barna i Norge. Men skolen er de bedre på.

Barn i barnevernet, de fattigste barna og asylsøkere under atten år. Dette er tre grupper som er sviktet av Høyre/Frp-regjeringen, ifølge organisasjonen Redd Barna. Det viser en gjennomgang de legger fram. Det skjer under Arendalsuka onsdag.

– Redd Barnas «Bar(n)ometer 2014» viser at regjeringen har gjort mye for barn ute i verden. Men her i Norge har de ikke gjort nok, sier Gunnvor Knag Fylkesnes. Hun er leder i seksjon for politikk og samfunn i Redd Barna.

Redd Barna har målt regjeringens politikk på ti områder som angår barn. De er ikke fornøyde.

– Menneskerettigheter handler om at alle skal ha like muligheter. Skal de svakeste barna få samme muligheter som andre, må de få sterkere rettigheter, sier Knag Fylkesnes.

Hun viser blant annet til at det ikke står i loven at barn har rett til barnevernstjenester. Ifølge Redd Barna er barnevern omtrent den eneste sosialytelsen som ikke er lovfestet.

– Det skyldes mangel på politisk vilje. En slik politikk er selvsagt en bevisst politisk prioritering, sier Knag Fylkesnes.

Redd Barna er i tillegg misfornøyd med at regjeringen ikke har opphevet ordningen med begrenset oppholdstillatelse. Det mener organisasjonen gjør mange i den gruppen deprimerte, hjelpeløse, usikre. Mange barn og unge kan også få tanker om selvmord og en ny flukt.

– Denne ordningen har gitt mange barn mye unødig lidelse, sier Knag Fylkesnes.

Redd Barna mener dessuten at regjeringen har sviktet i å minske fattigdom blant barn. Den gir heller ikke barn rett til å klage til verdens.organisasjonen FN ved brudd på sine rettigheter.

– Samlet sett er dette en politikk som ikke er regjeringen verdig, sier Knag Fylkesnes til NTB.

Men Redd Barna mener likevel at regjeringen har gjort det bedre i norsk skole.Elevundersøkelsen fra i fjor viser at 15 prosent av elevene har opplevd å bli mobbet. Redd Barna sier at begge regjeringspartiene har partiprogram som sier at den norske skolen skal jobbe for et godt miljø.