Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Riksrevisjonen kritiserer Nav

Mange får ikke jobb selv om Nav hjelper dem. Nav må skjerpe seg, mener Riksrevisjonen.

– Nav gjør ikke det de er pålagt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen kontrollerer oppgaver som staten skal gjøre. Nå er Nav kontrollert. Riksrevisjonen mener Nav ikke gjør nok for å få folk i arbeid.

Det gjelder personer med nedsatt evne til å jobbe. 75 prosent av dem var uten jobb ett år etter at de avsluttet arbeidsmarkedstiltak. Med slike tiltak skal Nav hjelpe folk tilbake i jobb.

To år etter var fortsatt 65 prosent av dem uten jobb.

– Resultatet er nedslående. Tiltakene har ikke virket godt nok, sier Foss.

Han sier Nav ikke gjør det etaten skal: hjelpe arbeidssøkere med spesielle problemer. Foss mener bedre tilrettelegging og oppfølging ville fått flere i arbeid.

Arbeidsmarkedstiltak skal hjelpe folk til å skaffe seg eller beholde arbeid. Stortinget gir om lag 7 til 9 milliarder kroner per år til slike tiltak.

Foss kritiserer også Arbeids- og sosialdepartementet:

– Det er ikke nok at departementet bare styrer på budsjett og tall. De må styre på innhold, kvalitet og resultater, sier riksrevisoren.

Anniken Hauglie er arbeids- og sosialminister for Høyre. Hun sier at hun tar Riksrevisjonens rapport alvorlig.

– Vi bruker mye penger på å hjelpe folk tilbake til i arbeid. Det er avgjørende for brukerne at vi hele tiden forbedrer oppfølging, rutiner og saksbehandling, sier Hauglie.

Hun mener rapporten kan hjelpe Nav til å bli flinkere.

– Vi er på rett vei, men jeg er ikke fornøyd. Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre for å få flere i arbeid, sier Hauglie.