Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Sjekker ikke selvmordsfare for barn

Mange barn og unge får ikke vurdert fare for selvmord eller bruk av rus. Helseforetakene bryter reglene når barn skal til psykiatrisk behandling.

Barn og unge får ikke vurdering og behandling de har krav på. Det er når de trenger psykiatrisk behandling. 20 av 23 helseforetak bryter loven. Det viser tilsyn. Nyhetsbyrået NTB har sjekket 23 tilsynsrapporter. Det er Fylkesmannen som har sett på hvordan helseforetakene behandler barn. Det gjelder barn og unge som blir henvist til psykisk helsevern. Tilsynene er gjort fra 13. mai i fjor til 6. juni i år.

Bare tre av klinikkene har fulgt reglene. De andre 20 institusjonene kan ikke vise at de har fulgt loven. Ved ABUP Arendal var det ikke leger som vurderte om barna hadde behov for øyeblikkelig hjelp. De hadde heller ikke rutiner som sikret at folk med helse-erfaring sjekket papirene til barna.

Siden 2010 har 423 mennesker tatt selvmord mens de fikk behandling i psykiatrien. Det skrev Adresseavisen tidligere i år. Når barn og utredes for fare selvmord og sjekkes om de bruker rus. Det står det i loven.

Men mer enn halvparten av institusjonene sjekker ikke selvmordsfaren. 65 prosent av institusjonene bryter reglene om å finne ut om de unge bruker rus. I Arendal ble for eksempel 12 av 14 saker ikke sjekket for selvmordsfare. ABUP Arendal er langt fra alene. Ved BUP Hamar anslår fylkesmannen at halvparten av journalene mangler dokumentasjon på at selvmordsfare er vurdert.

Barn og unge som henvises til spesialist, skal også få utredning der symptomer ses i sammenheng. Det skal skje på seks områder. Det er bare gjort hos 10 av 23 institusjoner.

Det skal ikke være helsekø for barn og unge i psykiatrien. Helseforetakene skal ta seg av barn innen ti dager etter henvisning. Men i nesten en tredel av rapportene brytes fristene. BUP Hamar har avslått 12 av 15 utredninger av ADHD. Det er fordi kommunen ikke har gjort utredninger først. BUP Fredrikstad avviste fem pasienter med samme begrunnelse.

I BUP-Levanger settes alle barn og unge som skal utredes for ADHD, automatisk på en 13 uker lang venteliste. Det er maksfrist for når behandling kan starte.