Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Skolen blir mer praktisk

Elevene får jobbe mer praktisk og utforske mer. De yngste barna får lære mer gjennom lek. De nye læreplanene for skolen er klare.

Mandag la kunnskapsminister Jan Tore Sanner fram de nye læreplanene. De gjelder for grunnskolen og videregående skole. Læreplanene skal gjelde fra og med høsten 2020.

Læreplanene beskriver hva elevene skal lære på skolen. Planene sier også noe om hvordan undervisningen skal være.

Elevene skal ha de samme fagene som før. De skal gå like mange timer på skolen. Men tre temaer skal inn i flere fag. De kalles tverr-faglige temaer. Temaene er demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Temaene skal være med i fagene der det passer inn.

For eksempel er bærekraftig utvikling lagt inn i norskfaget. Demokrati og medborgerskap skal være med i matematikk.

– Mange har ønsket at de tverr-faglige temaene skal få en større plass i skolen. Det har jeg lyttet til. Temaene er tatt inn i flere fag etter høringen, sier Sanner i en melding til pressen.

De yngste barna får lære mer gjennom lek. Flere fag blir mer praktiske. Elevene får utforske mer. Det blir viktigere å tenke kritisk. Barna skal også lære mer om å bruke digitale verktøy. Elevene skal blant annet lære å programmere.

Skolen skal også gi elevene mer verdier enn før.

– Skolen har et dobbelt oppdrag i samfunnet. Den skal både danne og utdanne. Verdiene i opplæringen handler blant annet om respekt for mennesker og natur. Og å verdsette mangfold og likeverd. Dette kommer nå tydeligere fram i de enkelte fagene, sier Sanner.

Den store endringen i fagene heter Fagfornyelsen. Den skal gjelde fra høsten 2020. Over 20.000 har sagt sin mening om de nye læreplanene. 7.000 har svart i høringen om endringene.