Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Slik blir det hvis Listhaug får viljen sin

Bortvisning på grensen og kutt i fri rettshjelp. Det er noen av endringene innvandrings-ministeren ønsker seg.

Hun vil bortvise folk på grensen, stille strengere krav for å få opphold og kutte i fri rettshjelp. Det kan bli virkeligheten for flyktninger til Norge dersom innvandrings- og integrerings-ministeren får det som hun vil.

Tirsdag klokka 12.00 presenterte Sylvi Listhaug 18 konkrete forslag. De foreslår 40 endringer i lover og regler for asyl- og innvandrings-politikken.

Et av tiltakene er krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge. Det er før innvandrere kan hente familien sin til Norge. I tillegg er det et forslag om at myndighetene kan si nei til å hente familien hit. Det gjelder dersom utlendingen som søker, ikke har fast oppholdstillatelse i Norge. Familien kan også samles i det landet familien samlet sett har sterkest tilknytning til. Det kan være et annet land enn Norge.

Barn som søker asyl alene, skal få beskyttelse fram til de fyller 18 år. Det skal da bli tatt en ny vurdering. Det skal sjekkes om de fyller kravene for beskyttelse eller opphold på et annet grunnlag.

Listhaug foreslår at asylsøkere som ikke har krav på behandling av sin søknad, kan bortvises fra grensen.

En asylsøker kan nektes asyl blant annet hvis han eller hun ikke kan vise hvem han eller hun er. Hvis en asylsøker trenger beskyttelse på grunn av noen han eller hun gjorde etter at han eller hun dro fra hjemlandet, kan søkeren også nektes asyl. Det gjelder når hensikten med handlingen var å få oppholds-tillatelse.

Tillatelsen til opphold i Norge bør fjernes når personen ikke lenger trenger beskyttelse, står det også i brevet.

Listhaug ønsker også å fjerne det såkalte «utvidede flyktning-begrepet». Det ble innført i utlendingsloven i 2008. Det betyr at personer får status som flyktninger, selv om de ikke har behov for beskyttelse etter loven. Dermed nektes flere mange rettigheter i folketrygden. Det gjelder for eksempel pensjon.

Klagefristen for asylsøknader reduseres fra tre til en uke. Det gjelder dersom Utlendingsdirektoratet (UDI) mener asylsøkeren ikke fyller kravene for beskyttelse. Departementet foreslår også å fjerne retten til fri rettshjelp. Det gjelder i saker der folk har fått nei på søknaden om asyl etter utlendingsloven.

Departementet ønsker å utvide ordningen med opplæring i norsk språk og samfunn. Denne skal også gjelde for personer mellom 55 og 67 år. En asylsøker må ta eksamen i norsk språk og samfunn for å få rett til varig opphold.

Departementet vil også gjøre det mulig å gi midlertidig opphold til noen. Det vil de kunne gjøre uten å bestemme om personen har behov for beskyttelse. Den midlertidige oppholds-tillatelsen gir ikke rett til varig opphold. Personen får heller ikke rett til å hente familien sin til Norge.

Regjeringen vil også gjøre flere endringer som ikke betyr at lover må endres. Det sier kilder til nyhetsbyrået NTB.

Fristen for høringen er satt til seks uker. Regjeringen forventer at Stortinget behandler saken før påske.

LES MER HER: Får kritikk for asylforslag