Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Slik skal innvandrerne integreres

Rekordmange søkte om asyl i Norge i fjor. Regjeringen vil hjelpe dem inn i samfunnet. Men de stiller også strengere krav.

Over 30.000 mennesker flyktet til Norge i fjor. Mange av dem skal starte sitt nye liv her i landet. Regjeringen har laget en plan for hvordan integreringen skal skje. Den legges fram onsdag.

 

Her er deler av planen, ifølge nyhetsbyrået NTB:

Kommunene skal fortsatt få 100.000 kroner for hvert asylbarn de tar imot. Denne ordningen gjelder i år og neste år. Så skal kommunene lokkes til å ta imot flere flyktninger. De får 50.000 ekstra. Men bare om de tar imot flere enn de ble spurt om av myndighetene.

 

Innvandrer-kvinner og ungdom skal hjelpes til å finne arbeid. Det skal settes av 97 millioner kroner til dette.

 

Asylsøkere skal få begynne å jobbe. De skal slippe å vente på et intervju med myndighetene. Det gjelder dem som mest trolig vil få bli i Norge.

 

Noen asylsøkere er utdannet lærere eller sykepleiere. De skal få hjelp til å få godkjenning i Norge. Da kan de brukes i disse yrkene.

 

Flere asylsøkere skal få øve på å jobbe i Norge. Da får de jobbe i en bedrift. Dette gjelder spesielt innen pleie og omsorg.

 

Alle asylsøkere skal få et 50 timers kurs. Det skal handle om norsk kultur, lover og regler.

 

Vold i og utenfor asylmottak skal stoppes. Egne grupper skal jobbe mot volden.

 

Foreldre må ha bodd i Norge i fem år før de får kontantstøtte. Det er penge-støtte til familier som ikke har barn i barnehage.

 

Det skal bli lettere for flyktninger som vil bo sammen i kollektiv. Det blir også foreslått å la flyktninger lage skolelunsj.

 

De som kommer til Norge, må gjennom det såkalte introduksjons-programmet. Her lærer de blant annet norsk. Mødre som nettopp har født, skal også begynne på dette programmet. Men de kan gjøre det på deltid siden de har baby.

 

Regjeringen vil starte egne mottak for integrering. De som bor der, vil få en egen kontrakt. De forplikter seg til å lære norsk og trene på å jobbe.

 

Ekstremister skal enklere kunne miste sitt norske statsborgerskap. Det gjelder personer som skader norske interesser. Eller personer som frivillig deltar i et annet lands militære.