Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Snart én av ti på uførepensjon

I slutten av juni var andelen uføre blant folket på 9.6 prosent.

Fra juni i fjor til juni i år har prosenten gått opp fra 9,5 til 9.6. Det er litt flere kvinner som får uførepensjon enn menn. 11.3 prosent kvinner får uførepensjon. Tallet for menn er 8 prosent.

I slutten av juni var det 310.400 uførepensjonister her i landet. Det er nesten 7.700 flere enn i slutten av juni i fjor. Det er en økning på 2,5 prosent. Dette er stort sett personer som allerede har mottatt andre stønader.

Den største økningen er blant kvinner i alderen 45 til 49 år. Der økte andelen uføre fra 9.2 prosent i juni i fjor til 10.1 prosent i år.

Blant kvinner er det psykiske lidelser og sykdommer i muskel- og skjelettet som er mest vanlig.

– Det er flere kvinner enn menn som tidligere har mottatt tidsbegrenset uførestønad. At antallet kvinner som blir uførepensjonister øker mest har en sammenheng med at det var flere kvinner som har hatt tidsbegrenset uførestønad. De har nå fått godkjent varig uførepensjon, sier Joakim Lystad. Han er arbeids- og velferdsdirektør i Nav.