Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Somaliere strømmer til Norges-kurs

Aldri før har så mange innvandrere tatt kurs som skal forberede dem på livet i Norge. Særlig somaliere er blitt flinkere til å delta.

Innvandrere er blitt flinkere til å ta kurs om Norge. Aldri før har like mange innvandrere deltatt i et program. Det skal forberede dem på livet i Norge. Særlig somaliere er blitt flinkere til å delta.

I fjor deltok 13.700 innvandrere som nettopp hadde kommet til Norge i programmet. Det viser tall fra Stattistisk sentralbyrå. Det er 4 prosent mer enn året før.

Flest deltakere var det fra Somalia. Der har andelen som deltar økt med 26 prosent fra 2012 til 2013. Til sammen 72 prosent av deltakerne kom fra Somalia, Eritrea, Afghanistan, Etiopia eller Iran.

Nesten halvparten av deltakerne var mellom 26 og 35 år gamle. Det er litt flere kvinner enn menn på kursene.

Introduksjons-programmet varer vanligvis i to år. Men det kan forlenges med inntil tre år. De fleste av deltakerne i fjor kom til Norge mellom 2010 og 2013.

Ordningen skal gi nye innvandrere kunnskaper om det norske samfunnet. De skal også lære norsk og bli forberedt på yrkeslivet.