Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Statens mann på Svalbard

På Svalbard må de passe på både næringsliv, miljø og turister. Sysselmannen forteller om utfordringer og samarbeid med folk som bor der.

I to perioder har Odd Olsen Ingerø vært statens øverste representant på Svalbard. Han har kun få uker igjen av jobben før ny sysselmann overtar. Her forklarer han Klar Tale hvordan staten og lokale politikere samarbeider på Svalbard. Lokalstyret styrer i Longyearbyen og staten styrer over øygruppa.

– Hva er de største utfordringene i Longyearbyen nå?

– Målet er å ha et familiesamfunn i Longyearbyen som fungerer bra. Vi ønsker også en mest mulig uberørt natur på Svalbard. Derfor må utviklingen av næringslivet på Svalbard være tilpasset dette. Det ser ut til at det kan bli slutt med kulldrift. Det er en utfordring. Næringslivet må erstatte dette med andre arbeidsplasser isteden, sier Ingerø.

– Mange sier turistene skal redde arbeidsplassene på Svalbard. Er det mulig når dere også skal passe på miljøet?

– Vi har sagt at turistnæringen er velkommen. Vi mener at turistnæringen oppfører seg bra. Derfor ønsker vi at folk helst skal dra på organiserte turer - enten sommer eller vinter. Det må bare gjøres slik at ikke naturen blir skadd, sier han.

– Her er det jo natur og miljø som folk er glad i. På Svalbard har vi også en av de strengeste lovene for miljø som finnes, sier han.

På kontoret til sysselmannen er det 37 mennesker som jobber. De holder til i en egen bygning Longyearbyen. Fra denne bygningen foregår den statlige styringen på øygruppa.

– I Longyearbyen har lokalstyret ingen inntekter fra skatt. Isteden får de penger over statsbudsjettet. Samtidig har de ansvaret for å drifte ting lokalt. Det gjelder kraftverket, veier, vann, kloakk og skole. De har ikke ansvaret for helsevesenet. Og det er en stor forskjell fra fastlandet i Norge, sier Ingerø.

– Er det andre forskjeller mellom Svalbard og fastlands-Norge?

– På Svalbard blir du ikke blir boende hele livet. Det kommer og går folk hele tida. Samfunnet er heller ikke bygget for å bli gammel i det, sier han. Det finnes for eksempel ikke aldershjem på Svalbard.

Han forklarer at de viktige beslutningene om Svalbard tas av Stortinget og regjeringen i Oslo.

– De avgjør mye av utviklingen av lokalsamfunnet, sier han.

Justisdepartementet har hovedansvaret. Også flere andre departementer er med på å bestemme over Svalbard. Det er ingen andre lokalsamfunn i Norge som har en Stortingsmelding. Den sier noe om hva og hvordan det skal satses.

– Hva vil du si er den viktigste oppgaven til sysselmannen?

– Det er å følge opp det staten ønsker på Svalbard. Passe på at vi lever etter reglene og gi innspill til lover. Vi har ansvar for politi og beredskap, og passer på naturen og miljøet.

– Kan folk som bor her, være med og styre eget liv?

– Hvordan områdene i Longyearbyen skal brukes, er det jo folket gjennom lokalstyret som bestemmer over. Det gjelder også for kultur og fritidstilbud. Folk som bor i byen, har innflytelse over eget liv. Men pengene kommer i stor grad fra staten, sier han.

Sysselmannen mener det betyr at folk flest kan påvirke det som bestemmes av politikerne i Longyearbyen.

– Men folk kan selvfølgelig ha interesse utenfor. Men utenfor Longyearbyen har de mindre mulighet for å påvirke. Der styrer staten.

Folk fra Norge er ikke de eneste som er representert på Svalbard. Det bor også folk fra mange andre land der. Folk fra Russland og Ukraina bor i byen Barentsburg. Den er eid og drives av et russisk gruveselskap.

– Vi har et dagligdags forhold til det russiske gruveselskapet som en bedrift i Norge, sier han.

– Hvilken rolle spiller staten i framtiden for Longyearbyen?

– Staten har bidratt med penger til å redde situasjonen med kulldriften. Så er det en plan om å bygge ut havna i Longyearbyen. Det koster mye. Og da trenger de statlig støtte.

Sysselmannen forklarer at lokalstyret ikke ville klart kostnaden selv. Det er umulig å kunne fordele så store utgifter på så få mennesker som det bor i Longyearbyen.

– Hvor viktig er Svalbard for Norge?

– Svalbard er en del av Norge. Det er like viktig som andre steder i Norge, sier han.

Kjerstin Askholt blir snart ny sysselmann på Svalbard. Da blir det hun som skal samarbeide med det nyvalgte lokalstyret i Longyearbyen.

LES MER i Klar Tales valgavis her.