Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Større sosiale forskjeller i skolen

Kunnskaps-løftet i skolene skulle jevne ut forskjeller mellom elever. Men nå har bakgrunnen til elevene isteden fått enda mer å si.

I 2006 startet Kunnskaps-løftet i grunnskolen. Det var regjeringens satsing som skulle jevne ut forskjellene mellom elevene.

Sosial bakgrunn har vist seg å bety mye for karakterer på skolen. Det har noe si om eleven er gutt eller jente, og hvordan familien er sosialt og økonomisk. Det har også noe å si om eleven er fra en minoritet.

Men Kunnskaps-løftet virket ikke som det skulle. Faktisk er forskjellene i stedet blitt litt større. Det viser en undersøkelse som er gjort av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

LES OGSÅ: Jenter best på skolen

Forskjellen mellom kjønnene har økt litt, til fordel for jentene. Det gjelder særlig i fagene norsk, matte og engelsk.

Familiens bakgrunn har også fått mer å si. Både foreldrenes utdanning og hvor mye de tjener, betyr noe for karakterene. Men for elever med innvandrings-bakgrunn har det vært små endringer.

Forskerne tror Kunnskaps-løftet kan ha hjulpet elever som har høyt utdannede foreldre. Foreldrene til disse elevene kan ha klart å sette seg bedre inn i Kunnskaps-løftet, slik at barna deres fikk en fordel.

LES OGSÅ: Det vanskelige presset