Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Streik ved sykehusene

Ambulansepersonale, portører, helsesekretærer og hjelpepleiere er i streik.

Det ble brudd i lønns-forhandlingene mellom Spekter og YS tirsdag.
Arbeidstakerforeningen Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og arbeidsgiverforeningen Spekter, var veldig uenige. Striden handler blant annet om likelønn.

Forhandlingene brøt sammen etter  forhandlings-fristen. Riksmeklingsmannen mente at partene stod for langt fra hverandre. Det var ikke mulig å legge fram noe forslag til løsning. Dermed er 190 YS-organiserte sykehus-ansatte i streik fra tirsdag.

Streiken gjelder alle funksjoner ved et sykehus, unntatt leger og sykepleiere.
– Ambulansepersonale, helsesekretærer, kokker, audiografer, portører, hjelpepleiere og øvrig administrativt personale er tatt ut i streik, sier Else Marie Brodshaug. Hun er kommunikasjon-srådgiver i YS-forbundet Delta. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

50 ansatte ved Oslo Universitetssykehus streiker. Det gjør også 34 personer ved St. Olavs hospital i Trondheim, 32 ved Førde sentralsykehus, 31 ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø og 29 på Sørlandet sykehus i Kristiansand. Dessuten er ti i streik ved Sykehuspartner i Tønsberg. YS vurderer om flere skal tas ut i streik.

Arbeidsgiverforeningen Spekter har søkt om fritak for de streikeende ambulanse-sjåførene. Det betyr at de ikke skal streike. Men det gjelder bare dersom det skjer noe veldig spesielt.
– Allerede tirsdag morgen fikk vi en utfordring. Det gjaldt ambulansen i Tromsø. Streiken rammer også en buss fra Sørlandet. Den kjører med kreftpasienter som skal til behandling ved Radiumhospitalet. Men her får vi til alternativ transport, sier Anne-Kari Bratten. Hun er viseadministrerende direktør i Spekter.

YS gir ambulanse-sjåførene lov til å kjøre utrykning dersom det skjer noe akutt. De får også kjøre pasienter fra legevakt til sykehus. Men de får ikke kjøre vanlig ambulanse-transport av pasienter som det ikke haster med.

Spekter sier at YS har fremmet for store krav. De mener det ligger langt over det som ble resultatet i andre lønnsforhandlinger i vår.

– For Spekter har det vært viktig å få til et lønnsoppgjør som er forsvarlig.  YS sitt krav var på over 4 prosent. Det er mye høyere enn resultatet i offentlig sektor ellers i år. YS har hatt uansvarlig høye ambisjoner. Derfor ble det brudd, sier Bratten.

YS mener at deres krav var forsvarlige. De vil ha noe igjen for spesialutdannelse og kompetanse. YS mener også at folk som jobber på sykehus, tjener langt dårligere enn de som jobber i kommunen. Det ønsker de å jevne ut.