Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Tar for lang tid å klage til Nav og Trygderetten

Nav og Trygderetten bruker altfor lang tid på å behandle klager. Det er alvorlig, sier Per-Kristian Foss. Han er riksrevisor.

Det tar for lang tid å behandle klager og anker i Nav og Trygderetten. Det mener Riksrevisjonen. De har laget en rapport om saken. De mener det har blitt verre enn det var. De mener at det bidrar til å gjøre livet til både brukere og deres nærmeste mer krevende enn det trenger å være.

–Den lange behandlingstiden av saker er ikke bare en belastning for brukeren. Den fører også til at brukere som har fått avslag på hjelp de har krav på, kan bli nødt til å vente unødvendig lenge. Det er alvorlig, sier Per-Kristian Foss. Han er riksrevisor. Han mener det er viktig å se på hvor lenge brukere må vente på Nav og Trygderetten samlet sett.

Han og resten av Riksrevisjonen har gransket hva som blir gjort med klager. De har sett på klager om økonomiske ytelser, og hva Nav og Trygderetten gjør. Riksrevisjonen mener det tar altfor lang tid. I snitt tok det i 2019 19,5 måneder fra klage til saken er avgjort. I 2014 tok det 17 måneder.

Mye av den ekstra tiden blir brukt i Trygderetten. Der bruker de sju måneder på å behandle sakene. Det er dobbelt så mye som i 2014, ifølge Riksrevisjonen.

Saker blir behandlet to ganger hos Nav før de ender opp i Trygderetten. Riksrevisjonen mener at også Nav bruker for mye tid på klagene. De sier det bare en sjelden gang skal være greit å bruke mer enn et halvt år på å behandle en klage.

I 2019 var Nav langt unna det målet. I halvparten av sakene til Nav Klage-instans tok det mer enn seks måneder før saken var klar.