Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Terror-mistenkt utvist fra Norge

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utviste en person fra Norge i 2015. De mener personen kan ha planlagt å gjennomføre en terrorhandling i Norge.

Det sier Benedicte Bjørnland til kanalen NRK. Bjørnland er sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Vi har grunn til å tro at vi har stoppet en person som hadde planer om å begå en voldelig, ekstrem handling, sier Bjørnland til NRK.

Personen ble pågrepet i første halvdel av 2015. Bjørnland sier personen er utvist fra Norge.

Tirsdag la PST fram sin årlige vurdering om hva som truer Norge. Ekstrem islamisme den største terror-trusselen, mener PST. Det er mulig at ekstreme islamister vil prøve å gjennomføre terror-angrep mot Norge i 2016, tror PST.

Man kan aldri være helt trygg for trusler om terror. Det sier justisminister Anders Anundsen.

– Vi må ikke la terroristene vinne ved at vi blir redde, eller endrer måten vi lever på, sier han.

PST sier også at trusselen fra høyre-ekstreme miljøer øker. Det har vært flere branner ved asylmottak i Norge de siste månedene. Bjørnland tror slike ting kan skje igjen.

– Det blir flere høyre-ekstreme miljøer. Da blir det også mer sannsynlig at det skjer volds-handlinger, sier hun.

En annen trussel er andre lands etterretnings-tjenester. De vil fortsette sitt arbeid i Norge, sier PST. De vil forsøke å få tak i sensitiv informasjon og påvirke beslutninger.

Det er særlig Russland PST ser på som en trussel mot norske interesser.