Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Togstreiken kan bli verre

Mange tog står i ro. Mer enn 20.000 passasjerer sliter med å komme seg til jobb. Fra slutten av uka kan det bli verre.

– Vi vil se hvordan den siste opptrappingen virker. Så vurderer vi om flere skal streike fra slutten av uken, sier Rolf Ringdal til avisa VG. Han er leder av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

De har en konflikt med NSB. De er uenige om hva utdanning lokførerne må ha for å kjøre tog. Lokførere har streiket siden 29. september. Fra helgen ble streiken trappet opp. Nå streiker 118 lokførere. 109 av dem jobber på Østlandet. Ingen av togene på Østfoldbanen får kjøre.

Noen av togene mellom Oslo og Bergen kjører heller ikke. Togene på Vossebanen og Arnalokalen i Hordaland er også innstilt. NSB har ikke lov til å sette inn ekstra busser for togene som ikke kjører. Det fører til ekstra lange køer mot Oslo fra Østfold.