Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Tror 7.000 asylsøkere kommer til Norge

Fortsatt kommer flyktninger til Norge for å søke beskyttelse. I år kan det komme 7.000 personer.

Det kan komme like mange flyktninger i år og neste år til Norge. Det tror Utlendings-direktoratet (UDI). De tror det kommer 7.000 asylsøkere i år og 7.000 til Norge neste år. Men det kan være usikkert.

– Vi har beregnet dette i februar 2017. Vurderingene er gjort på utviklingen fram til da. Og den informasjonen vi hadde på det tidspunktet, sier UDI.

I 2016 søkte 3.460 personer om beskyttelse i Norge. Det er det laveste antallet siden 1997. På samme tid ble det strengere kontroll ved grensa til Norge. Det har gjort at færre kommer hit.

– Det er kontroll ved grensene og kontroll av hvem folk er. Det har virket på hvor mange som kommer til Norge, skriver UDI.

Det har kommet 858 asylsøkere til Norge hittil i år. 574 av disse har kommet på grunn av en avtale i Den europeiske union. Den siser at Norge skal ta imot et visst antall asylsøkere. Norge har lovet å ta imot 1.500 asylsøkere fra Hellas og Italia. Det skulle skje i løpet av 2016 og 2017. UDI tror alle vil ha kommet til Norge innen sommeren.

Ikke alle asylsøkere er voksne. UDI tror 750 unge asylsøkere vil komme i år. Til nå har det kommet 45 som er under 18 år.

– Det er ingenting som tyder på at folk har et mindre behov for å flykte. Vi tror derfor at det vil komme like mange til Europa som før, sier UDI.

Mange flyktninger kommer seg ikke inn videre i Europa. Årsaken er en avtale mellom EU og Tyrkia. Den gjør at flyktningene hindres i å komme videre. Og at noen sendes tilbake.

Mange flyktninger ender også i Hellas. Samtidig er det kontroller på grensene mellom ulike land. Det gir bedre kontroll for myndighetene med hvordan folk beveger seg mellom land.