Valg2023

Bystyre

Hva betyr bystyre?

Bystyre er navnet på kommunestyret i flere byer. Både Oslo, Bergen og Bodø har bystyre. Ordføreren leder bystyret.

Bystyret fungerer som et slags parlament. Det er som et storting i en kommune. Representanter fra partiene sitter i bystyret. Bystyret er kommunens øverste politiske myndighet. Mens byrådet har den utøvende makta, slik som regjeringen i Norge. Denne styreformen kaller vi parlamentarisme. Kun noen kommuner har denne styreformen, som Oslo.

Politikerne i bystyret velges for fire år av gangen.

Du kan påvirke hvem som får plass. Det gjør du ved å bruke stemmeretten din. I år er valgdagen 11. september.

Mer fra Valg2023

På forsiden nå