Valg2023

Samferdsel

Hva betyr samferdsel?

Samferdsel er ferdsel, transport eller trafikk mellom steder. Trafikk, både langs veiene, med tog, til sjøs og i luften, er samferdsel.

Og samferdsel er et viktig tema i politikken. Hvor skal det bygges vei, og hvilke veier skal forbedres først? Hvilke regler skal gjelde for transport-sektoren? Slike ting diskuterer ofte politikerne.

Ansvaret for transport-sektoren er delt mellom flere. Både staten, fylkeskommunene, kommunene og private transport-selskap.

Siste utgave

På forsiden nå