Valg2021

Nå kan du bruke stemmeretten din

Fra tirsdag morgen kan du forhåndsstemme til årets valg. Flere kommuner oppfordrer folket til å forhåndsstemme.

Tirsdag morgen åpnes det opp for forhåndsstemming til stortingsvalget. Det betyr at du kan stemme før selve valgdagen 13. september.

Korona-pandemien fører til at flere mest sannsynlig vil forhåndsstemme. Under stortingsvalget for fire år siden var det litt over én million som forhåndsstemte.

– Ja, det kan forventes flere forhåndsstemmer. Det er også derfor kommunene har fått adgang til å telle slike stemmer før valglokalene stenger. Det sier Helge Eide. Han er samfunns-direktør for kommune-sektorens organisasjon.

Det er opp til hver enkelt kommune om de ønsker å anbefale folk å forhåndsstemme.

– Vi anbefaler de som har bestemt seg for hva de skal stemme på, å forhåndsstemme. Det sier Helene Hasle. Hun er rådgiver ved bystyrets kontor i Bergen.

Hvordan du kan stemme er også avhengig av smitte-situasjonen til en hver tid. Blant annet er det åpnet for at personer som sitter i karantene skal få egne valglokaler. Mens personer som er smittet av korona-viruset skal kunne stemme hjemmefra. Alle skal få bruke stemmeretten sin hvis de vil.

– Vi håper at de fleste er vaksinert før stortingsvalget. Og at smittetallene er lave i september. Det sier Nicolai Astrup. Han er kommunal- og moderniserings-minister.

Noen kommuner har vært ekstra kreative. På Valle Hovin i Oslo har du mulighet til å stemme fra bilen din, dersom du er i karantene.

Kommunene har fått mulighet til å begynne opptellingen av forhåndsstemmer en dag tidligere enn vanlig.

– Det er kan hende at det endelig resultatet blir klart noe senere enn vanlig. Det skriver kommunal- og moderniserings-departementet.

---

Hva må til for at du kan stemme?

  • Du må være norsk statsborger.
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021.
  • Er eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.

---

Mer fra Valg2021

Siste utgave

På forsiden nå