Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

– Vi har saker om krenkelser, mobbing, blikk og utestenging

Det ble lettere å varsle om mobbing. Det merker fylkesmennene godt.

Loven ble endret. Det ble lettere å varsle om krenking, mobbing og diskriminering av elever. Det har ført til at mange flere varsler.

Fylkesmennene i Norge tar imot flere såkalte 9A-saker. Disse har fått navnet sitt fra kapittel 9A i opplæringsloven. Fylkesmennene jobber for staten i fylkene.

Loven ble endret for å styrke elevers rett til et trygt miljø på skolen. Endringen begynte å gjelde fra 1. august 2017.

Kunnskaps-departementet har sjekket følgene av endringen. De fikk laget en rapport. Avisa Klassekampen skriver om den.

I 2016 ble det meldt inn 161 slike saker i Norge. Fra august 2017 til august 2018 meldte folk inn 1.416 saker. Det er ni ganger flere.

Hos Fylkesmannen i Trøndelag pleide de å ha mellom 10 og 15 slike saker i året. Det var før lovendringen. I 2018 ble det meldt inn 140 saker.

– Vi har saker om krenkelser, mobbing, digital mobbing, blikk, utestenging og utrygghet. Det skal være lett å melde ifra. Det har Stortinget bestemt, sier Knut Olav Dypvik. Han har ansvar for barnehage og opplæring.

Dette er endringene:

Elevens egen oppfatning teller i saker om krenkelser og mobbing. Elever og foreldre kan klage alle saker direkte til Fylkesmannen. Mange gjør dette, ifølge rapporten.