Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

– Vi må ikke la terroristene splitte oss

– Terroristene vil splitte oss. De vil spre hat, mistenksomhet, frykt og konflikt. Det skal vi aldri tillate. Det sier statsminister Erna Solberg.

– Terroristene vil at vi skal frykte dem. Deres mål er å bryte ned det samfunnet vi har bygget opp. Det sa statsminister Erna Solberg i sin tale til Høyres landsstyremøte mandag.

– De vil splitte oss. De vil tvinge oss inn i et verdensbilde hvor det pågår en krig mellom vesten og islam. De vil spre hat, mistenksomhet, frykt og konflikt. Det skal vi aldri tillate, sa Solberg.

I talen snakket hun om at terrorgruppa Den islamske staten (IS) må bekjempes med alle midler. Det gjelder også militære midler.

– Vi må være forberedt på at de mest ekstreme kreftene må kjempes ned med militære midler, sa Solberg.

– Det finnes bare ett svar. Vi må bekjempe den typen holdninger og den typen organisasjoner. Deres måte å tenke på flytter verden århundrer tilbake, til barbari og lovløshet, sa Solberg.

Hun sa tydelig at stengte grenser ikke kan verne oss mot terror. Hun sier at vi blir ikke mindre utsatt for terror om vi stenger grensene.

Solberg trakk fram tre veier for å bekjempe terror. For det første ved å hindre konflikter. Og ved å bekjempe ekstreme organisasjoner som IS. For det andre ved å styrke vår egen etterretning og beredskap. For det tredje ved å forebygge at folk får ekstreme holdninger og voldelig ekstremisme.

Integrering og inkludering er nøkkelen til forebygging, sa hun. Og integreringen i Norge er bedre enn sitt rykte. Likevel er det viktig at det norske samfunnet stiller tydelige krav.

– Vi forventer en forandring fra dem som kommer til vårt land. De må være klar over at barna deres skal vokse opp i annet samfunn enn de selv vokste opp i, sa Solberg.

– Den enkelte må selv bidra til integrering. Blant annet ved å lære seg norsk og respektere lover og regler. Vi må forvente at de deltar i det norske samfunnet og at de gjør alt som er mulig for å komme i arbeid, understreket statsministeren.

Samtidig må det norske samfunnet legge til rette for kravene.

– Det gjelder utdanningssystemet og arbeidsgiverne slik at vi får flere i arbeid. Hvis ikke ender vi opp med økt ledighet, økt fattigdom og flere barn som vokser opp i fattige familier, advarte hun.