Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Vil ha 18 tiltak mot diskriminering og hat mot muslimer

Regjeringen har laget en plan. De vil ha 18 tiltak for å hindre diskriminering og hat mot muslimer.

Statsminister Erna Solberg presenterte planen onsdag. Det gjorde hun med Abid Raja. Han er kulturminister, men har også ansvar for likestilling.

Regjeringen laget også en plan for å hindre rasisme og diskriminering i desember i fjor. Men det var en generell plan. Regjeringen mener det er behov for egne tiltak for å hindre at muslimer blir utsatt for hets og hat.

– Det er et problem i vårt samfunn. Ulike minoriteter blir utsatt for rasisme. Noen er ekstra utsatt. Det er blant annet jøder og muslimer. Vi gjør allerede en jobb for å bekjempe anti-semittisme. Nå har vi også laget en egen plan for å få slutt på diskriminering av og hat mot muslimer, sier Solberg.

Arbeidet med planen startet i fjor. Det skjedde kort tid etter at moskeen Al-Noor ble utsatt for terror. Planen har 18 tiltak. Målet er at det skal beskjempe både språk og kriminalitet som skjer som følge av hat.

– Dette er sakte arbeid. Men jeg tror planen kan være med på å starte en endring. Da kan dettte landet ha plass til alle, uavhengig av funksjonsnivå, etnisitet, opphav og religion, sier Raja til nyhetsbyrået NTB.

Solberg sier hun har tro på ungdommen. Hun er glad for at eldre og unge har veldig ulike holdninger.

– Det er ekstremt mye håp i det. Veldig mange barn og unge er vokst opp med muslimske barn. De har en mye mer åpen holdning. Det har de både til innvandring og til andre religioner, sier Solberg til NTB. Hun tror tid, kunnskap og forståelse vil bidra til at det blir mindre hat.

HL-senteret gjorde en undersøkelse i 2018. 27 prosent av de som ble spurt hadde fiendtlige holdninger til muslimer. Nesten 40 prosent sa de var enige i at «muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur». Eldre og menn hadde oftere slike holdninger. Det hadde også personer med lite utdanning.

Solberg sier de har sett at flere har fått negative holdninger mot muslimer de siste årene. Hun tror flyktning-strømmen i 2015 og mer terror fra jihadister er årsaken.

– Det er viktig å få vist fram mangfoldet av muslimer. Jeg tror mange tenker på en mulla eller terrorist når de tenker på en muslim, sier Raja.

Politiet skal nå være ekstra nøye når de registrere forbrytelser som skjer mot muslimer. Det skal bli merket av hvis motivet er hat, foreslår regjeringen. Det vil gjøre det mulig å lage en oversikt som kan vise hvor ofte det skjer. Det kan også vise hva slags fordommer som er mot muslimer.

Ulike tros- og livssynssamfunn kan også søke om penger fra en ny tilskudds-ordning. Det kan de få for å gjøre tiltak som kan gjøre det tryggere for dem. Det skjer etter at Politiets sikkerhets-tjeneste (PST) har laget en nasjonal vurdering av hvilke trusler som er i Norge. PST mener at høyreekstreme er en større trussel enn før.

Planen som skal gjelde fra 2020 til 2023. De fleste tiltakene skal bidra til at det blir samlet mer kunnskap om hat og diskriminering. Regjeringen vil også bidra til at folk skal forstå hverandre bedre. Da er det behov for at folk snakker sammen på ulike steder, måter og med ulike grupper.

Du kan lese hele planen her.

Islamsk Råd Norge sa nylig at brenning av Koranen ikke bør være beskyttet av ytringsfriheten. De foreslo det som et punkt til planen. Men det var regjeringen mot.

Solberg sier at hun er bekymret. Hun tror at hets og sjikane gjør at mange ikke vil delta i den offentlige debatten.

Hun har skrevet et innlegg i avisa Vårt Land. Der skriver hun at diskusjon om rasisme ofte kan bli en debatt om ytringsfrihet. Da blir det ofte et tema om det bør være forbudt å ha en markering med rasistisk budskap. Men hun er helt klar på at det skal være lov å kritisere islam.

– Ytringsfriheten er også for ytringer som fornærmer, sjokkerer eller støter. Det er ingen menneskerett å ikke bli krenket. Derfor skal vi forsvare kritikk av islam. Det skal være lov. Det skal ikke hat mot muslimer være, skriver hun.

Solberg har kom også med en beskjed til organisasjonen Sian og andre som kommer med ytringer som er fiendtlige mot muslimer:

– De bidrar til å gjøre Norge dårligere. De bidrar til at folk føler at de ikke deltar i det norske samfunnet. Det gir et dårligere fundament for de verdiene Norge bygger på. Sian bygger ned det Norge er glad i, sier Solberg.