Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Vil la deg høre til to land

Regjeringen vil la nordmenn høre til i to land. De vil gi folk mulighet til å ha dobbelt statsborgerskap.

Nordmenn må få lov til å ha pass fra to land. Det ønsker regjeringen. Det vil si at folk som hører til ett til land utenom Norge, kan ha dobbelt statsborgerskap.

– Det vil være mulig for nordmenn å beholde det norske passet sitt. Det kan de gjøre selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som ønsker å bli norske. Vi åpner for dobbelt statsborgerskap. Slik sørger vi for at norsk lov følger utviklingen i verden. Der har stadig flere tilknytning til flere land. Det sier Jan Tore Sanner i en melding til pressen. Han er kunnskaps- og integrerings-minister.

Alle de andre landene i Norden har åpnet for dobbelt statsborgerskap. Det har også de fleste land i Europa.

Regelen i dag er at nordmenn bare kan ha ett statsborgerskap. Men det er flere unntak fra regelen. Mange utlendinger som søker om å bli norske, har fått dobbelt statsborgerskap. Mens nordmenn som blir borgere av et annet land, ikke har fått samme mulighet. Regjeringens forslag gjør at folk behandles mer likt, sier Sanner.

Norske borgere kan få tilbake statsborgerskapet sitt med dette forslaget. Det er hvis de mistet sitt norske statsborgerskap da de ble borgere i et annet land.

Regjeringen sier at sikkerhet også er en hensikt med forslaget. Folk som er dømt for terror, kan bli fratatt sitt norske statsborgerskap. Men har de ikke dobbelt statsborgerskap, kan de ikke sendes ut av Norge.