Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Vindkraft truer uberørt natur

Store urørte naturområder i Norge kan bli bygget ut med vindmøller. Det kan skje i områder som er halvannen gang så store som Oslo.

Vindraft i Norge vil bygges på 630 kvadratkilometer urørt natur i Norge, ifølge Miljødirektoratet og NVE. De har regnet ut hvor mye natur som kan bli bygd ut med vindmøller. Det er like stort som Oslo halvannen gang, mener direktoratet. Til sammen er området som er tenkt bygd ut med vindkraft på under 1.600 kvadratkilometer.

Natur- og friluftsorganisasjoner mener at vindkraft vil kreve enda større områder. Fram mot 2030 kan 2.000 kvadratkilometer bli bygget ut, ifølge både Naturvernforbundet og Den norske Turistforening. Det er et område på størrelse med Vestfold. I tillegg kommer anleggsveier. De er like lange som Norge to ganger på langs.

NVE presenterte en foreløpig plan for utbygging av vindkraft. Den viser hvilke områder som er best egnet for å bygge ut.

Kjell-Børge Freiberg er olje- og energiminister. Han sier at forlaget til plan for vindkraft, ikke må ses på som en plan om utbygging.

– Utbygging av lønnsom vindkraft skaper verdier. Det gir inntekter til fellesskapet. I tillegg gir det energi som er klimavennlig, sier Freiberg til kanalen NRK.

Han mener det kan erstatte bruk av forurensende energi.

Men mange er misfornøyde over å få vindmøller der de bor.

Det har vært egne demonstrasjoner mot utbygging av vindkraft.

Tapet av natur på grunn av endringer i areal er en stor trussel. Det sier FNs naturpanel. De mener trusselen er større enn klima-endringene. Miljødirektoratet sier at en femdel av alle norske arter er truet. Det skjer fordi vi overtar områdene der de lever og bor. Veier og energi-anlegg er den største trusselen mot urørt natur.