Nyheter

Her renner Nepals mest hellige og forurensede elv

Bagmatielva i Nepal skal kunne rense sjeler til folk som er døde. Men nå er den så forurenset at de døde blir vasket i flaskevann.

Katmandu — Elva Bagmati snor seg gjennom byen Katmandu. Den er hovedstaden i Nepal. Vannet kommer langveisfra. Ut av munnen på en stor tigerstatue på et fjell i Himalaya renner det klare dråper vann. Dette skal være kilden til Bagmatielva. Elva er Nepals helligste. Og den er viktig.

På sin vei ned fra fjellet vokser elva. Den gir vann til dyrking av store områder. Men elva får ny farge. Det skjer når den renner inn i dalen til Katmandu. Først fra klart til brunt. Så fra brunt til svart. Langs elva ligger vrakgods og søppel i store mengder.

Vannet fra elva er udrikkelig. Det kan ikke brukes til å vaske klær en gang. I sesongen med tørke fylles breddene av en overveldende stank. Den mest hellige elva i Nepal er i et stort forfall. Den er også blitt den mest forurensede elva i landet. 3 millioner mennesker bruker elva til daglig. Forurensingen påvirker hva de kan gjøre. Elva er også viktig i religiøse seremonier.

Dette sies å være kilden til Bagmatielva. En mann samler vann til bønn. Foto: Niranjan Shrestha, AP/NTB

Hinduer flokkes langs elvebreddene i Katmandu. De tilber helligdommer. De feirer høytider og festivaler. I år er Rishi Panchami 31. august. Det er en religiøs fest. Da ber kvinner med menstruasjon om tilgivelse. De må vaske vekk sine synder. Da skal kvinnene bade i Bagmatielva.

Besøkende bader også i den stinkende elva under festivalen Chhath. Det skjer når de tilber solguden Surya. Under Teej kommer kvinner til elva for å be. De ønsker god helse og framgang for sine ektemenn.

Når folk dør i Nepal, er det tradisjon å vaske de døde. Familiene har tatt med sine avdøde til elvebredden. Der vasker de føttene deres og dusjer de dødes ansikter med hellig elvevann. De tror at dette tar bort all skyld og synd. Og sender sjelen til himmelen. Til sist blir de døde brent ved elva.

Fortsatt bringer familiene sine kjære til bredden av Bagmati. Men mange tør ikke ha kontakt med elvevannet. Kroppene blir fortsatt brent her. Men de døde blir vasket i flaskevann.

– Det blir mer av det nå. Elvevannet er så skittent og stinker, sier Mithu Lama til nyhetsbyrået Associated Press. Lama er 59 år gammel. Hun har kremert mennesker siden hun var 15 år.

Men sørgende som vasker de døde med annet enn elvevann, vil helst ikke snakke høyt om det. De frykter å ha brutt med hellige tradisjoner for begravelser.

Vann fra den hellige elva Bagmati har også blitt dusjet på hus. Slik har bygningene blitt renset.

Tilgrodd og forurenset. Ekspertene er uenige om Bagmatielva lar seg rense. Foto: Niranjan Shrestha, AP/NTB

Mithu Lama husker hvordan det var da hun vokste opp. Da ble vann fra Bagmati brukt til matlaging, vasking og til drikkevann.

– Jeg tviler på at Bagmati vil bli renset så lenge jeg lever. Det har vært en rekke kampanjer for å rense elva. Men det er bare flere som forurenser. Det er folk som er problemet, sier hun.

De siste sju årene har elve-ryddere samlet seg i Katmandu. Nesten hver eneste lørdag plukker de søppel og fjerne skrot. Malala Karel jobber frivillig for en organisasjon. De har som mål å rense Bagmati.

Karel har et håp om at elva igjen vil flyte blank. Og at elvebreddene blir renset. Hun tror det kan skje i løpet av de neste ti årene.

– Vi arbeider veldig hardt for å nå dette målet, sier hun til AP.

De som rydder har klart å samle inn rundt 80 prosent av søppelet langs elvebredden. Det sier Karel.

Langs elva lå alt fra dyr som råtnet til døde babyer som var dumpet. Men oppryddingen blir aldri fullført. Det er mer forsøpling enn det de klarer å få bort.

Den statlige ryddeaksjonen jobber også med flere prosjekter. De vil forsøke å få lagt kloakken i Katmandu i rør. De vurderer også et anlegg for behandling av søppel. De vil også bygge dammer. Der kan de samle regnvann under regntiden. Da kan regnet brukes til å spyle elvebredden i den tørre årstiden. Men noen er uenige i denne strategien.

– Bagmati er en naturlig elv. Det er ikke en kanal som kan bli renset så enkelt, sier vann-ekspert Madhukar Upadhya.

Upadhya har gjort undersøkelser. De viser at det nesten ikke er sand igjen på elvebredden. Sanden er blandet med leire og kjemikalier. De er dumpet av industrien opp gjennom årene.

– Det er allerede gjort så mye skade. Bagmati kan kanskje kan bli renset til en viss grad. Men den kan ikke gjenoppstå i sin tidligere prakt, sier Upadhya.