Nyheter

Har du nok mat til å klare deg?

Er du forberedt på en krise? En urolig verden fører til at det kommer nye råd for beredskapen.

Verden er urolig. Det fører også til usikkerhet for Norge. Årsaken er klimaendringer, krig og digitale trusler.

Selv om Norge er trygt, må vi være forberedt på ekstremvær, pandemi, ulykker og krig.

Hvor lenge kan du klare deg hvis det skjer en krise? Gamle råd har sagt at vi må klare oss i tre dager. Men nå blir rådene endret.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvar for å gi nye råd. De endrer fra tre dager til sju dager. Det vil si at du må ha nok mat, drikke og annet for å klare deg i sju dager.

– Myndigheter og andre som hjelper til, må prioritere dem som trenger mest hjelp. Det sier Tore Kamfjord til kanalen NRK. Han er jobber i DSB.

Article Summary Box with Toggle and Disclaimer

Hva trenger du for å overleve?

  • Rent drikkevann lagret på kanner eller flasker.

De gamle rådene er seks år gamle. DSB sier at verden har endret seg mye siden den gang. Og at rådene derfor også må endres.

27 prosent av folket sier at de er klare for en krise. Det viser en undersøkelse fra Ipsos. 43 prosent planlegger å gjøre seg klare.

DSB anbefaler alle å ha et beredskapslager hjemme.

Siste utgave

På forsiden nå